Pískovna Dušníky může být jednou z největších v ČR

nákres: těžební oblasti pískovny Dušníky nad VltavouObec Všestudy dne 26/8/13 zveřejnila informaci (skenovaný pdf dokument; 1,23 MB) Krajského úřadu Středočeského kraje o probíhajícím posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a přiložila patřičnou dokumentaci k záměru Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Dušníky nad Vltavou. Oznamovatelem je společnost České štěrkopísky, která už v oblasti koupila celou řadu pozemků.

Dokumentace je k nahlédnutí na obecním úřadě, ale lze ji nalézt a stáhnout na portálu CENIA.

Pokud oznamovatel posudek beze změn záměru získá, může tak vzniknout jedna z největších pískoven v ČR a následně i jedna z největších vodních ploch v ČR – viz informace dále v textu.

Více informací dále v textu připraveném na základě informace zveřejněné 26/8/13 na oficiálním webu obce.

nákres: dopravní napojení pískovny Dušníky n. V. na D8Podle přehledu dobývacích prostor Státní báňské správy ČR by se pískovna Dušníky nad Vltavou se svou plochou 2,85 km2 stala šestou největší pískovnou v ČR. Původně dokonce předkladatel záměru žádal o zábor 330 ha půdního zemědělského fondu, na základě připomínek dotčených orgánů investor postupně záměr o něco zmenšil, a to právě na 285 ha. Je to téměř stejně velká plocha, jakou zabírá veltruský park (ten má necelých 300 ha). Pískovna v Hostíni přitom nyní zabírá plochu 88 ha a majitel ji chce rozšířit o 66,5 ha. I po rozšíření by tak byla poloviční oproti záměru firmy České štěrkopísky u Dušník nad Vltavou. Více než polovinu území tvoří nejcennější půdy zařazené do první kategorie ochrany zemědělské půdy, které lze ze zemědělského půdního fondu vyjmout pouze výjimečně.

Záměr předpokládá skrývku maximálně 2,5 metru a následně těžbu více než osmi metrů štěrkopísku, celkem tedy zhruba deset i více metrů do hloubky pod úroveň terénu. Samotná těžba by měla probíhat ve dvousměnném provozu od 6 do 22 hod. Denně by mělo z pískovny odjet až 200 nákladních automobilů. Pískaři by rádi vytěžili téměř 19 milionů m3 štěrkopísku, což představuje zhruba 30,6 milionu tun materiálu. Ročně by mělo jít až o 800 tisíc tun, předpokládaná doba těžby je 39 let.

Těžba by měla probíhat postupně, stejně tak i rekultivace. Z větší části těžebního prostoru by měla být tři jezera – celkem až 227 hektarů vodní plochy! Pokud by jezero bylo spojené, bylo by to čtvrté největší jezero v ČR.

komentáře

komentáře

3 komentáře u „Pískovna Dušníky může být jednou z největších v ČR

  1. Za prachy prodáte vlastní matku. Nebo hroudu pod vlastním zadkem. Jestli chcete žít v kráteru, odstěhujte se do Mostu nebo Sokolova.

  2. Pingback: Všestudy » Archív » Pískovna Dušníky dostala kladný posudek

  3. Pingback: Všestudy » Archív » Veřejné projednání pískovny proběhne 18/12/13

Komentáře nejsou povoleny.