Ustavující zasedání bude ve středu 5/11/14

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Všestudy se uskuteční ve středu 5/11/14 od 19.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Navržený program:

 1. Složení slibu zastupitelstva
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Volba starosty a místostarosty
  a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
  b) určení způsobu a volby starosty a místostarosty
  c) volba starosty
  d) volba místostarosty
 5. Zřízení finančního a kontrolní výboru
  a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  b) volba předsedy finančního výboru
  c) volba předsedy kontrolního výboru
  d) volba členů finančního výboru
  e) volba členů kontrolního výboru
 6. Zřízení komisí a volba jejich předsedů
 7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
 8. Diskuse

Podle oficiálního webu obce, kde byla pozvánka publikována 27/10/14.

komentáře

komentáře

1 komentář u „Ustavující zasedání bude ve středu 5/11/14

 1. Pingback: Měsíční odměny pro zastupitele Všestud | Všestudy

Komentáře nejsou povoleny.