Usnesení č. 2/2006 ze zasedání zastupitelstva 21/6/06

obecní úřad VšestudyUsnesení č. 2 / 2006
ze zasedání zastupitelstva, konaného dne 21. 6. 2006

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

1./ rozpočtový výhled obce na rok 2006-2007 / příloha usnesení č. 1

2./ hospodaření obce – závěrečného účtu za rok 2005 / příloha usnesení č. 2

3./ zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005 /s výhradou/

4./ Bezúplatný převod sekačky ńa trávu obce SK Viktorii Všestudy

5./ odměny zastupitelstva neměnit – zůstávají na stejné výši jako v r. 2005

6./ firmu Falbrealstav Všetaty pro opravu a obnovu chodníků v obci

7./ nákup 10 ks laviček


Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

1./ odstraněné závady z přezkoumání hospodaření obce

2./ zprávy o činnostech jednotlivých komisí, které jsou přílohou tohoto usnesení

3./ informaci o umístění vysílače pro internet ve Všestudech

4./ informaci o akci: “Den sousedů“, konané dne 31. 1. 2006

5./ informaci o provedení postřiku proti komárům dne 27. 4. 2006

6./ informaci o výsledku měření monitorovacího systému – studny ve Všestudech

7./ informaci o opravě čekárny v Dušníkách

Obecní zastupitelstvo ukládá:

všem členům zastupitelstva zabývat se připomínkami z diskuse a s následným řešením informovat občany

Ve Všestudech 21. 6. 2006

Ing. Eduard Zeman, starosta obce

Jana Trojanová, místostarostka obce

komentáře

komentáře

Příspěvek byl publikován v rubrice úřední deska a jeho autorem je info. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.