Ruina na začátku Všestud možná zmizí

ruina v zimě 2006Stavební úřad Veltrusy poslal na obecní úřad Všestudy oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby rodinného domu Všestudy č.p. 62. Jde o ruinu na začátku obce při příjezdu od Veltrus po pravé straně. Šetření na místě proběhne ve čtvrtek 13/7/06. Celý text oznámení naleznete dále v článku.

AKTUALIZACE
25/7/06: Rozhodnutí: Odstranění stavby
Stavba má zmizet do 31/12/06
(původně byl článek publikován 3/7/06)

úvodní část z rozhodnutí odstranění stavby sepsaného 13/7/06 na odboru výstavby a územního plánování na Městsklém úřadě Veltrusy:

Městský úřad Veltrusy, odbor výstavby a územního plánování, vydal 13. července 2006 rozhodnutí o odstranění stavby Všestudy čp. 62. Učinil tak na základě zjištění, že stavba, jejímiž vlastníky jsou Stanislav a Pavel Nedbalovi, je v závadném stavu a svým stavem ohrožuje život nebo zdraví osob, nelze ji hospodárně opravit. Stavba obsahuje narušené obvodové zdivo z nepálených cihel, ze stropní konstrukce zůstaly pouze narušené krokve. Úřad nařizuje vlastníkům stavbu odstranit do konce roku 2006.

Kompletní znění rozhodnutí je k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání

Městský úřad Veltrusy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. e/ a § 118 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), zahajuje řízení o odstranění stavby podle § 88 odst. 1 písm. a/ stavebního zákona (závadné stavby ohrožující život nebo zdraví osob, pokud ji nelze hospodárně opravit, které se týká stavby

rodinný dům Všestudy č.p. 62

na pozemku st. p. 31 v katastrálním území Všestudy u Veltrus, jejímž uživatelem je

Stanislav Nedbal, nar. 7.11.1934, 277 46 Všestudy 4,

Ing. Pavel Nedbal, nar. 19.2.1937, Modřínová č.p. 125, 251 01 Říčany

Městský úřad Veltrusy, odbor výstavby a územního plánování oznamuje zahájení řízení účastníkům podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dotčeným orgánům. Současně podle § 49 odst. 1 správního řádu nařizuje ústní jednání spojené s místním šetřením na den

13.7.2006 (čtvrtek) v 10:00 hodin

se schůzkou pozvaných v místě stavby.

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.

Vlastníci nebo uživatel pozemků a staveb, které jsou předmětem řízení, je povinen strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

komentáře

komentáře

Příspěvek byl publikován v rubrice oznámení a jeho autorem je info. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.