Kontrolní výbor: zpráva 1/2006

Kontrolní výbor, jehož předsedou je Luboš Lanc a členy jsou Marek Houška a Jaroslav Horák, na jednání zastupitelstva v pátek dne 8/12/06 zveřejnil zprávu č. 1/2006. Ve zprávě přednesl výsledky své kontroly činnosti zastupitelstva v letech 2005 až 2006.


Zpráva č. 1
Kontrolního výboru obce Všestudy z kontroly provedené dne 2.12.2006

Přítomni:
Ing. Luboš Lanc – předseda
Marek Houška a Jaroslav Horák – členové

Kontrolované doklady:
– protokol o předání funkce starosty
– usnesení z veřejných jednání zastupitelstva obce z období 2005-2006
– smlouvy uzavírané v období 2005-2006
– používání služebních telefonů

Zjištěno:

1/ Protokol o předání funkce starosty je v rozporu s předpisy MV ČR. Obsahuje pouze fakta o předání klíčů,razítek,šekové knížky a telefonních přístrojů, z nichž jeden je značně poškozen. Nebylo provedeno předání:smluv k účtům, bankovních účtů, pohledávek, závazků,základních prostředků a inventář obce.
Z výše uvedené skutečnosti vycházel kontrolní výbor z dokladů náhodně objevených

2/ Zápisy i usnesení z veřejných jednání zastupitelstva obce jsou řádně vedeny, nicméně v usneseních se nenacházejí záznamy o projednání následných rozhodnutí:

a/ Rozhodnutí o prodání obecního pozemku Ing.E.Zemanovi je neúplné.Neobsahuje důležité body smlouvy,např.dobu splatnosti a nezmiňuje se proč nebylo do smlouvy zapsáno zástavní právo ve prospěch obce, jak bývá obvyklé v případě, že k úhradě kupní ceny nedochází při převodu.

b/ V kontrolovaném období nebyly nalezeny zmínky, že zastupitelstvo odsouhlasilo smlouvu s firmou INPRES /p.Vávra/ jako zhotovitele projektu a vykonavatele inženýrské činnosti. Navíc byly nalezeny smlouvy dvě se stejným jednacím číslem, podepsané ve stejný den, ale s velice odlišnými částkami. Dále bylo zjištěno, že tato firma nebyla vůbec účastníkem výběrového řízení a přesto zakázku dostala.

c/ Bylo provedeno posouzení akce „Obnova chodníků Všestudy“ resp.realizace části směrem k Vojkovicům.Nebyly nalezeny zadávací podmínky pro výběr realizační firmy a protokol z výběrového řízení na realizátora. Zastupitelstvem nebylo odsouhlaseno navýšení částky za vícepráce.

d/ Zastupitelstvo neprojednalo na svých zasedáních připojení obce k podání trestního oznámení na akci pískovna Zlosyn. Smlouva byla pouze podepsána starostou.

3/ V měsíci říjnu byla omylem provedena duplicitní úhrada 11 faktur v celkové částce 43 005,10 Kč.

4/ V prosinci 2005 bylo protelefonováno na mobilní síť 9 554,- Kč a v lednu 2006 bylo protelefonováno 7 477,- Kč, přitom průměr za ostatní měsíce je 1 705,- Kč. Z pevné linky bylo v únoru 2006 protelefonováno 2 349,- Kč a přitom průměr za ostatní měsíce je 1 160,- Kč

Kontrolní výbor navrhuje zastupitelstvu obce tato opatření:
– bezodkladně provést úplné předání agendy týkající se funkce starosty, tzn.předání majetku obce bývalým zastupitelstvem
– výše uvedené smlouvy nechat přezkoumat odborníkem v oblasti práva, zda nezakládají účast na porušení povinnosti při správě svěřeného majetku.
– vstoupit do jednání s dodavateli o navrácení částek z duplicitně zaplacených faktur
– provést opatření tak, aby bylo zamezeno zneužívání služebních telefonů

Ve všestudech dne 2.12.2006
Ing.Luboš Lanc
Předseda kontrolního výboru

komentáře

komentáře

Příspěvek byl publikován v rubrice výbory a komise a jeho autorem je mistostarosta. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

1 komentář u „Kontrolní výbor: zpráva 1/2006

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Zápis 2/2006

Komentáře nejsou povoleny.