Co se děje ve veltruském zámeckém areálu?

webové stránky veltruský parkMožná si kladete otázku, jestli je nutné, aby zámecký areál pět let po ničivých povodních vypadal tak, jak vypadá. Nejste sami. Ptá se tak více lidí. Před několika dny byl spuštěn speciální webový portál, který se právě zámeckému areálu Veltrusy věnuje. Portál připravil a provozuje architekt Martin Stránský. Právě jeho studii si Národní památkový úřad pro Střední Čechy (NPÚ) vybral v soutěži vyhlášené v polovině roku 2003. Nyní ale existují hned dvě studie – jednu prosazuje právě NPÚ, druhá – rozpracovanější – je z rukou Martina Stránského a prezentuje ji i výše zmíněný web.


Trochu historie na začátek
V dubnu až červnu 2003 zadali pracovníci NPÚ práci na ideové studii veltruského areálu šesti vybraným architektům. Velmi stručně se dá říci, že architekti přinesli tyto myšlenky:
Jan Adámek: zámecké rehabilitační centrum Veltrusy
Atelier KAVA: funkční okrasný statek (ferme ornée)
Ladislav Lábus: zámek jako základna vysokoškolských studií v oboru krajinného plánování (kombinace architektury a urbanismu, zemědělství a lesnictví a přírodních věd)
Josef Pleskot: odpočinek, sport a zábava (mimo jiné golfové hřiště)
Michal Sborwitz: zahradně-krajinářská škola s letními kurzy zahradní architektury
Martin Stránský: obnovení původního stavu (konec 18. století) a zatraktivnění pro turisty

Jde samozřejmě o přílišné zjednodušení poměrně komplexně zpracovaných studií, které se v mnoha ohledech shodly a v jiných lišily. Překvapivé je, že hned dvě studie hovoří o škole, respektive vysokoškolském studiu přímo v areálu, který by tak mohl připomínat Lednicko- Valtický areál na Moravě a tam sídlící Zahradnickou fakultu.

Co se děje nyní?
Uběhly čtyři roky od vyžádání studií a na první pohled se toho v parku mnoho nestalo. Vodní kanál nadále není zprůtočněn a hladina spodní vody v areálu klesá, což má neblahý vliv na lužní les tvořící jihovýchodní osu areálu. Správce parku má, jak se zdá, zatím plné ruce práce především s likvidací škod po povodni a silné vichřici, která park opakovaně poškodila. Zejména obyvatelé Veltrus si povšimli zimního zvýšeného provozu, když těžké nákladní automobily zavezly ornicí pole za severní hrází, odkud ornici v roce 2002 odnesla povodeň.

Také Středočeský kraj je stavem památky pobouřen, o čemž informoval na tiskové konferenci 13/2/06 – viz tisková zpráva kraje.

Loni, přesně 5/9/06, se přímo na zámku sešli zástupci Ministerstva kultury, Národního památkového ústavu (NPÚ), Ministerstva životního prostředí, Středočeského kraje a obce Veltrusy, aby společně projednali další postup při plánované obnově areálu této významné národní kulturní památky – viz tisková zpráva na webu MK ČR.

Ještě loni památkáři zveřejnili informaci o projednání studie proveditelnosti předložené jim v roce 2004 architektem Martinem Stránským.

Každopádně se ledy začínají hýbat, když architekt Stránský 25/1/07 zaslal otevřený dopis Ústřední památkové radě: Věc: Otevřený dopis o alarmující situaci projektové přípravy a celkové koncepce REHABILITACE NKP ZÁMKU VELTRUSY – viz webové stránky České komory architektů. Na to nyní navazuje spuštěním webových stránek. V příštím týdnu se pak uskuteční další jednání, které tentokrát svolává starosta Veltrus Bronislav Havlín.

Budeme nadále sledovat obtížná jednání a informovat vás, co se kolem areálu zámku děje.

komentáře

komentáře

Příspěvek byl publikován v rubrice novinky a jeho autorem je info. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

2 komentáře u „Co se děje ve veltruském zámeckém areálu?

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Veltrusy se budou podílet na obnově zámeckého areálu

  2. Pingback: Veltrusy se budou podílet na obnově zámeckého areálu at Dolní Povltaví

Komentáře nejsou povoleny.