Kontrolní výbor: zpráva č. 2

Den před veřejným zasedáním (tedy 19/3/07) se podruhé sešel kontrolní výbor ustavený po loňských volbách ve složení: předseda Luboš Lanc a členové Marek Houška a Jaroslav Horák. Cílem kontroly byly opět telefony, ale také internetové stránky a dodržování jednacího řádu.


Zpráva č.2

Kontrolního výboru obce Všestudy z kontroly provedené dne 19.3.2007

Přítomni:
p. Houška Marek – člen komise
p. Horák Jaroslav – člen komise
p. Lanc Luboš – předseda komise

Program kontroly:
• Kontrola čerpání nákladů na telefonní linky
• Kontrola internetových stránek
• Kontrola dodržování jednacího řádu

Kontrola čerpání nákladů na tel. linky:

  Leden Prosinec Listopad
  07 06 06 05 06 05
Pevná linka 1087Kč 9090Kč 1086Kč 835Kč 1158Kč 1215Kč
  +19%   +30%   -5%
Mobily 1779,5Kč 7477Kč 1896Kč 9554Kč 1546Kč 3584Kč
  -74%   -80,1%   – 56,9%

Vybrány byly tyto měsíce z důvodu možnosti porovnání s uplynulý rokem, kdy byly náklady velmi vysoké.

Kontrola internetových stránek obce Všestudy:
V současné době jsou provozovány internetové stránky neoficiální p. Kadeřábkem jako soukromou osobou. Kromě jiného zveřejňuje i dokumenty ne elektronické úřední desce. Obec nemá žádný způsob ovlivnění co bude a nebude na těchto stránkách uveřejněno. Dle zákona č.500/2004 o správním řízení, zodpovědnost za zveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce má vždy úřad. Nemá-li obec možnost zajistit si elektronickou úřední desku má možnost obrátit se na obec s rozšířenou působností. Pokud se dohodne sepíše s ní veřejno- právní smlouvu. Neuspěje-li obrátí se na Krajský úřad a tento obci s rozšířenou působností nařídí uzavření smlouvy. Přesto se obec nezbavuje právní odpovědnosti za vyvěšování . Co se týče právních důsledků nezveřejnění, tak dle § 25 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v okamžiku, kdy není při doručení veřejnou vyhláškou doručení zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup ( prostřednictvím internetu ), tak je způsobena neplatnost tohoto doručení.
Kontrolní výbor na základě zjištěného doporučuje:
V souladu s výše uvedeným zákonem zrealizovat oficiální internetové stránky obce Všestudy.

Kontrola dodržování jednacího řádu:
Při kontrole dodržování jednacího řádu bylo zjištěno, že není dodržován čl. V. odst. 2 kde se píše, že účast na zasedání stvrzují členové zastupitelstva obce svým podpisem do listiny přítomných. Zastupitelé budou podepisovat presenční listinu.

Ve Všestudech dne 19.3.2007

Ing. Luboš LANC,
Předseda kontrolního výboru

komentáře

komentáře

Příspěvek byl publikován v rubrice výbory a komise a jeho autorem je mistostarosta. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.