Kontrolní výbor: zpráva č. 3

Už třetí zprávu připravil kontrolní výbor obce Všestudy a prezentoval ji na veřejném zasedání ve středu 19/9/07. Tentokrát se jeho tři členové zaměřili na činnost ostatních výborů a komisí (pominuli pouze inventarizační komisi). Kompletní znění zprávy vypracované 2/9/07 přinášíme v plném znění. Bohužel četné přílohy, na něž se zpráva odkazuje, nemáme k dispozici.


Zpráva č. 3
Kontrolního výboru obce Všestudy z kontroly provedené dne 2.9.2007

Přítomni:
p. Houška Marek – člen komise
p. Horák Jaroslav – člen komise
p. Lanc Luboš – předseda komise

Program kontroly:
• Kontrola činnosti komisí a výborů

1. Komise stavební a sportovní:
Viz příloha

2. Finanční výbor
Viz příloha

3. Kulturní komise
Pravidelně provádí návštěvy občanů při jejich životních jubilejích s předáním dárku
Organizoval dětský maškarní den v restauraci u Přemysla
Spolupracovala se sportovci na dětském dni na hřišti

4. Komise veřejného pořádku
Na všechny stížnosti spoluobčanů reagovala komise písemně a včas v souladu s jednacím řádem obce

5. Komise veřejné zeleně
Komise za celé volební období neprojevila žádnou činnosz. Na základě žádosti ing.Zemana o rezignaci na funkci předsedy – viz příloha – navrhujeme nevolit nového předsedu komise. Komisi povede ing.Hanl a ing.Lanc za spoluúčasti ostatních zastupitelů bez nároku na finanční odměnu a ušetřené peníze budou použity na rozvoj obce.

Ve Všestudech dne 2.9.2007

Ing. Luboš LANC,
Předseda kontrolního výboru

komentáře

komentáře

Příspěvek byl publikován v rubrice výbory a komise a jeho autorem je info. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.