Finanční výbor: zpráva č. 2/08 a 1/09

Finanční výbor mimo jiné kontroloval rozpočet a jeho dodržování, zaměřil se na poplatky za komunální odpad a ověřil závěrečný účet obce. Nenašel žádné vážné nedostatky. Činnost výboru představila jeho předsedkyně na zasedání zastupitelstva dne 25/5/09.

Následuje zpráva, jak byla publikována na oficiálním webu obce.


Zápisy Finančního výboru

Zápis č. 2/08 finančního výboru

Konaného dne 17.12.2008

Přítomni: Věra Váňová, Vladimíra Johanidesová, Karel Šimek,Jaroslava Tůmová,Alena Čepeláková

Novou členkou finančního výboru se stala Vladimíra Johanidesová. Byla jmenována na veřejném zasedání 20.8.2008

Namátkově bylo kontrolováno období od 6/08-11/08
1/ Věcná kontrola rozpočtu
2/ Kontrola dodržování podpisových vzorů
3/ Kontrola věcných náplní jednotlivých položek a paragrafů rozpočtu
4/ Kontrola vybírání poplatků ze psů a za kom.odpad
5/ Byla provedena namátková fyzická kontrola hotovosti v pokladně

Výsledek kontroly:
Finanční kontroly jsou prováděny v souladu s příslušnými ustanoveními zák.č.320/2001 Sb o finanční kontrole.
V kontrolovaném období nebyly shledány žádné vážné nedostatky.

Za finanční výbor:
Věra Váňová – předsedkyně

Za obec
Jaroslava Tůmová – místostarosta

Zápis č. 1/09 finančního výboru

Konaného dne 18.5.2009

Přítomni: Věra Váňová, Vladimíra Johanidesová, Karel Šimek,Jaroslava Tůmová,Alena Čepeláková

Namátkově bylo kontrolováno období od 1/09-4/09
1/ FV se seznámil s inventarizací za rok 2008
2/ Kontrola dodržování rozpočtu
3/ Kontrola dodržování podpisových vzorů
4/ Kontrola závěrečného účtu obce
5/ Byla provedena namátková fyzická kontrola hotovosti v pokladně

Výsledek kontroly:
Finanční kontroly jsou prováděny v souladu s příslušnými ustanoveními zák.č.320/2001 Sb o finanční kontrole.
Finanční výbor doporučuje odúčtování položek nižších než 3.000,- z inventurních sestav a jejich zařazení do podrozvahových účtů.
V kontrolovaném období nebyly shledány žádné vážné nedostatky.

Za finanční výbor:
Věra Váňová – předsedkyně
Vladimíra Johanidesová – člen
Karel Šimek – člen

Za obec
Jaroslava Tůmová – místostarosta

komentáře

komentáře