Na zasedání se bude probírat kanalizace Všestud

ilustrace: středověká kanalizace (zde Kutná Hora)Až 60 tisíc investuje obec Všestudy do instalace přípojky na chystanou kanalizační síť, přičemž majitelé nemovitosti se na této investici budou podílet pěti tisíci korunami. Kromě toho budou muset ještě instalovat potrubí propojující novou přípojku se stávající žumpou (cena cca 1600 Kč za metr potrubí), třífázové připojení elektřiny z domovního rozvaděče (cca 300 Kč za metr), poplatek za stavební povolení (300 Kč) a případně ještě výpis z katastru nemovitostí (100 Kč).

Kdo se ve společném – zatím nezveřejněném termínu – nepřidá k budování obecní kanalizace a rozhodne se připojit později, bude muset uhradit veškeré náklady na přípojku. Stejně tak zaplatí vše i majitel nemovitosti, která není trvale obydlena a není určena k podnikání.

Podrobnosti o budování kanalizace v obci budou představeny na veřejném zasedání 31/8/09, kterého se zúčastní také projektant a zástupce provozovatele čistírny odpadních vod (ČOV), na kterou se místní kanalizační síť napojí.

Následuje podrobnější informace, jak byla publikována na oficiálním webu obce.

Kanalizace
Informace pro vlastníky nemovitostí v obci Všestudy

Odvedení splaškových vod z nemovitostí

Obec Všestudy plánuje realizovat jako investor výstavbu veřejné tlakové kanalizace a následně odvod splaškových vod přes město Veltrusy do ČOV Kralupy nad Vltavou .

S ohledem na uspořádání terénu a výši investičních nákladů je optimální použít tlakový kanalizační systém. Tento systém umožňuje dopravu rozmělněných splaškových vod z jednotlivých domácností k jejich společné likvidaci.

Navrhovaný systém sestává z:
– veřejných rozvodů včetně technických zařízení na těchto rozvodech (proplachovací a odvzdušňovací objekty)
-kanalizačních přípojek pro jednotlivé nemovitosti (rodinné domy)

Pro kanalizační přípojky platí následují zásady:
Každá nemovitost musí být ze zákona napojena na veřejnou kanalizaci, a to jednou samostatnou přípojkou

Kanalizační přípojka pro jednotlivou nemovitost sestává z:
– potrubí přivádějící splašky do sběrné jímky
– sběrné (čerpací) jímky – tj. plastová nádoba o objemu 1 m3
– čerpací stanice vybavené kalovým čerpadlem a elektrorozvaděčem se signalizačním zařízením. Příkon čerpadla je 1,1 kW a pro běžný RD se čtyřmi obyvateli trvá chod čerpadla od 6ti do 10ti minut denně. Ovládací rozvaděč zajišťuje automatický chod včetně hlášení poruch majiteli objektu.
– výtlaku z čerpací stanice – tím se rozumí potrubí od čerpadla až po zaústění do veřejné tlakové kanalizace
– el. třífázová přípojka – tj. kabel CYKY 5×2,5 mm z rozvaděče objektu do rozvaděče čerpací stanice. Přípojku je nutné osadit jističem 3 x 16A (alternativně po dohodě s projektantem bude pravděpodobně možná i jednofázová přípojka)

Kanalizační přípojka odvádí pouze splaškové vody určené k likvidaci na společné ČOV. Do systému se nesmí odvádět dešťové vody, vody z bazénů apod.

Provozovatel veřejné kanalizace bude zajišťovat nepřetržitě na základě výzvy vlastníka nemovitosti zprovoznění čerpadla. Toto se provádí výměnou čerpadla nebo rozvaděče za funkční. Oprava je pak realizována mimo objekt

Rozdělení úhrad jednotlivých součástí přípojky:

Investor – obec Všestudy – hradí: u každé trvale obydlené nemovitosti nebo nemovitosti určené k podnikání
– čerpací stanici tj. čerpadlo s mělničem, plovákové spínače, propojovací kabely mezi čerpadlem, spínači a rozvaděčem a vlastní rozvaděč – cena cca 38.000,- Kč
– sběrnou (čerpací) jímku tj. její dodávku a montáž, kterou provede dodavatel veřejné kanalizace cca 15.000,- Kč.
– projekt kanalizační přípojky včetně projednání stav. povolení – 2.500,- Kč
– výtlakové potrubí z čerpací stanice – 800,- Kč/bm (na pozemku majitele bude hrazeno obcí max. 5 m délky výtlakového potrubí)

Vlastník trvale obydlené nemovitosti nebo nemovitosti určené k podnikání hradí:
– potrubí přivádějící splašky do sběrné jímky tj. ležaté svody přepojené ze stávající žumpy do sběrné jímky – cena 1.600 Kč/bm
– třífázovou přípojku elektro z domovního rozvaděče do rozvaděče čerpací stanice – cca 300,- Kč/bm
– poplatek za vydání stavebního povolení – 300,- Kč
– event. výpis z katastru nemovitostí 100,- Kč (dle požadavku stavebního úřadu)

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce byla stanovena (kromě výše uvedených položek) spoluúčast na každé samostatné přípojce 5.000,- Kč

Nemovitost, která není trvale obydlena a není určena k podnikání hradí kompletní připojení. Stejně jako vlastník stávající nemovitosti, kterému vzniká nárok na příspěvek obce, a tento jej ve společném termínu nevyužije.

Za účelem bližšího seznámení bude uspořádána v pondělí 31.srpna 2009 od 19:00 hodin veřejná schůze v „Hostinci u Přemysla“

Na této schůzi bude přítomen Ing. I. Fiala – projektant + zástupce firmy provozující ČOV

Ve Všestudech 20. 7. 2009

Vyvěšeno: 26.7.2009

komentáře

komentáře

Příspěvek byl publikován v rubrice oznámení se štítky , a jeho autorem je info. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

3 komentáře u „Na zasedání se bude probírat kanalizace Všestud

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Usnesení 5/2009 a zápis 5/2009

  2. Pingback: Všestudy » Archív » Usnesení 6/2009 a zápis 6/2009

  3. Pingback: Všestudy » Archív » Obec potřebuje pro kanalizaci dohody s majiteli domů

Komentáře nejsou povoleny.