Závěrečný účet obce za rok 2008

ilustrace: penízeObec publikovala závěrečný účet za rok 2008, který schválila na zasedání zastupitelů 22/6/09. Díky dotacím v celkové výši 684 tisíc korun vzrostly příjmy obce oproti plánu na téměř 4,2 milionu korun. Výdaje byly naopak proti plánu o 172 tisíc korun nižší a činily něco přes 5,6 milionu korun. Bez dotací by příjmy obce činily necelé 3,5 milionu, takže by oproti plánu klesly o téměř 270 tisíc korun. Obec tak vloni na investice využila téměř 1,5 milonu korun ze svých úspor z minulých let.

Ve většině položek byly výdaje nižší proti plánu, nejvíce ve ve výdajích na komunální služby a územní rozvoj (-579 tisíc). Naopak nejvíce vzrostla položka Místní správa, která byla nakonec téměř dvojnásobná, když narostla o 625 tisíc korun, a to zejména kvůli rekonstrukci kanceláří obecního úřadu. O 224 tisíc korun vzrostly výdaje také v položce Zájmová činnost a rekreace, kde celkem obec vydala 524 tisíc korun.

Na rok 2009 přitom obec už počítá s nižšími příjmy: 3 154 tisíc. To odpovídá vývoji ekonomické situace v České republice zasažené stejně jako celý svět ekonomickou krizí.

Dále následuje tabulka, jak byla publikována na www.obec-vsestudy.cz.

rozpočet
příjmy návrh 2008 skutečnost 2008 rozdíl
Daňové příjmy 3 500 000 3 899 303 399 303
Ostat. čin. v zál. kultury 0 950 950
Nakládání s odpady 15 000 14 770 -230
Činnost místní správy 75 000 95 975 20 975
Příjmy z finančních operací 160 000 154 019 -5 981
celkem 3 750 000 4 165 017 415 017
z toho dotace   684 000
 
výdaje návrh 2008 skutečnost 2008 rozdíl
Pozemní komunikace 2 545 000 2 421 661 -123 339
Silniční doprava 25 000 32 036 7 036
Veřejné vodovody 2 000 2 153 153
Školy 130 000 120 235 -9 765
Kultura 50 000 9 908 -40 092
Ochrana památek 70 000 0 -70 000
Ostat. čin. v zál. kultury, cír 0 6 405 6 405
Tělovýchova 50 000 50 600 600
Zájmová čin.a rekreace 300 000 524 441 224 441
Kom.sl.a úz.rozvoj 650 000 71 188 -578 812
Nakládání s odpady 230 000 217 949 -12 051
Ochrana přír.a kraj. 520 000 393 969 -126 031
Požární ochrana 10 000 0 -10 000
Zastupitelské orgány 400 000 442 138 42 138
Místní správa 680 000 1 304 796 624 796
Výdaje z fin. operací 0 26 863 26 863
Pojištění 0 5 920 5 920
celkem 5 662 000 5 630 262 -64 521
 
výsledek -1 912 000 -1 465 245 446 755

komentáře

komentáře

1 komentář u „Závěrečný účet obce za rok 2008

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Usnesení 4/2009 a zápis 4/2009

Komentáře nejsou povoleny.