Návrh rozpočtu na rok 2010 je připraven

ilustrace: penízeNa oficiálním webu obce se objevil návrh rozpočtu obce na rok 2010, takže lze předpokládat, že bude jedním z bodů programu zasedání v pondělí 25/1/10. Oproti návrhu rozpočtu na rok 2009 počítají zastupitelé letos s mírným navýšením příjmů obce (+ 134 tisíc korun) a snížením výdajů o téměř dva miliony.

I letos je rozpočet plánován jako schodkový (-475 tisíc korun). Lze předpokládat, že tomu je stejně jako v minulosti proto, že obec ve svých výdajích počítá s investicemi podmíněnými ziskem dotací, díky čemuž by nakonec obec neměla sahat do svých rezerv.

Dále v textu najdete návrh rozpočtu na rok 2010, jak byl v tomto týdnu zveřejněn na oficiálním webu obce, doplněný o návrh rozpočtu na rok 2009 (jaké bylo skutečné hospodaření v roce 2009 zatím nevíme) a závěrečný účet za rok 2008, takže si můžete porovnat vývoj hospodaření.

rozpočet
příjmy skutečnost 2008 plán 2009 plán 2010
Daňové příjmy 3 899 303 2 606 100 2 704 100
Ostat. čin. v zál. kultury 950
Nakládání s odpady 14 770 17 500 30 000
Činnost místní správy 95 975 371 000 394 500
Příjmy z finančních operací 154 019 160 000 160 000
celkem 4 165 017 3 154 600 3 288 600
z toho dotace 684 000
 
výdaje skutečnost 2008 plán 2009 plán 2010
Pozemní komunikace 2 421 661 3 180 000 1 280 000
Silniční doprava 32 036 50 000 60 000
Veřejné vodovody 2 153 2 000 2 000
Školy 120 235 106 000 122 000
Kultura 9 908 24 000 24 000
Ochrana památek 0 30 000 30 000
Ostat. čin. v zál. kultury, cír 6 405
Tělovýchova 50 600 50 000 50 000
Zájmová čin.a rekreace 524 441 150 000 20 000
Kom.sl.a úz.rozvoj 71 188 560 000 610 000
Nakládání s odpady 217 949 255 000 310 000
Ochrana přír.a kraj. 393 969 405 500 375 500
Požární ochrana 0 15 000 15 000
Zastupitelské orgány 442 138 455 000 455 000
Místní správa 1 304 796 430 000 410 000
Výdaje z fin. operací 26 863
Pojištění 5 920
celkem 5 630 262 5 712 500 3 763 500
 
výsledek -1 465 245 -2 557 900 -474 900

komentáře

komentáře

2 komentáře u „Návrh rozpočtu na rok 2010 je připraven

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Usnesení 1/2010 a zápis 1/2010

  2. Pingback: Všestudy » Archív » Návrh rozpočtu na rok 2011

Komentáře nejsou povoleny.