Oznámení o době a místě konání voleb

budova obecního úřadu VšestudyV pátek 15/10/10 mezi 14. a 22. hodinou a v sobotu 16/10/10 mezi 8. a 14. hodinou budou obyvatelé Všestud a Dušník nad Vltavou volit své zastupitele.

Volit se bude v zasedací místnosti obecního úřadu ve Všestudech. Obyvatelé domova pro seniory Červený mlýn Všestudy, kteří jsou současně občany Všestud, budou moci volit do přenosné volební urny přímo v budově Červeného mlýna. Všichni voliči by měli nalézt volební lístky ve svých schránkách nejpozději tři dny před volbami, lístky budou také k dispozici přímo ve volební místnosti.

Jména všech kandidátů jsme již publikovali, v pondělí 11/10/10 se na tomto webu objeví odpovědi kandidátů na zde zveřejněné otázky.

Následuje oznámení, jak bylo 29/9/10 publikováno na oficiálním webu obce.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA OBCE VŠESTUDY A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR

V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdejších předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuji:

1. Volby do zastupitelstva obce Všestudy a do Senátu Parlamentu České
republiky se uskuteční:
v pátek dne 15. října 2010 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu dne 16. října 2010 od 8,00 hodin do 14,00 hodin

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Obecního úřadu-zasedací místnost pro voliče bydlící ve Všestudech a Dušníkách nad Vltavou

3. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

4. Voliči, který bude volit do zastupitelstva obce bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
Voliči, který bude volit do Senátu Parlamentu ČR bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem).

4. Obyvatelům Červeného Mlýna (poskytovatel sociálních služeb), kteří jsou zároveň občany Všestud, bude umožněno hlasování přenosnou urnou po dohodě s vedením Červeného Mlýna (poskytovatelem sociální služeb).

5. V případě konání II. kola do Senátu Parlamentu ČR se tyto volby uskuteční:
dne 22.října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 23. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Volič obdrží volební lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

Ing. arch. Jiří Hánl,
starosta obce Všestudy

Všestudy 29.9.2010

komentáře

komentáře

1 komentář u „Oznámení o době a místě konání voleb

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Mělník hledá náhradu za senátora Jiřího Nedomu

Komentáře nejsou povoleny.