Druhé zasedání bude v pondělí 22/11/10

Druhé zasedání nového zastupitelstva obce Všestudy se uskuteční už v pondělí 22/11/10 od 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Mimo jiné se na něm dozvíme složení výborů a komisí. Jejich předsedy zastupitelé jmenovali už na ustavujícím zasedání 10/11/10 (usnesení ani zápis zatím nebyly publikovány). Členem se může stát kdokoliv.

předsedové a předsedkyně výborů a komisí
finanční výbor: Věra Váňová
kontrolní výbor: Radomír Pedlik
komise sportovní a stavební: Karel Šimek
komise sociální a kulturní: Hana Pavlinská
komise veřejného pořádku: Jaroslav Horák

Následuje oznámení, jak bylo 15/11/10 publikováno na oficiálním webu obce.

Pozvánka
na zasedání zastupitelstva obce Všestudy

které se koná v pondělí 22.11.2010 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

1. Zahájení
2. Rozpočtové opatření č. 1
3. Projednání mandátní smlouvy mezi obcí Všestudy a KTP s.r.o.
4. Projednání smlouvy o dílo č. 24/2010 mezi obcí Všestudy a Ing. Ivan Fiala – projekty
5. Jmenování členů výborů a komisí
6. Diskuse
7. Závěr

Ing. arch. Jiří Hánl
starosta obce

komentáře

komentáře

1 komentář u „Druhé zasedání bude v pondělí 22/11/10

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Usnesení a zápis 7/2010

Komentáře nejsou povoleny.