Oznámení: vyzvednutí písemnosti

znak města Kralupy nad VltavouŽivnostenský odbor Městského úřadu Kralupy nad Vltavou oznámil 4/7/11 hned dvěma všestudským obyvatelům, že si mají do 15 dnů od vyvěšení oznámení (na webové úřední desce Kralup bylo vyvěšeno dne 7/7/11, na oficiálním webu obce Všestudy dne 11/7/11) převzít písemnost. Oznámení je určené podnikatelům Jiřímu Švancarovi a Haně Pokorné, oba podnikající na adrese Všestudy 34.

Níže následuje plný text obou oznámení, jak byla dne 11/7/11 publikována na oficiálním webu obce Všestudy.

Oznámení č. 1

Městský úřad Kralupy nad Vltavou
Odbor obecní živnostenský úřad
U Cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou
pracoviště Palackého náměstí 6, 278 01 Kralupy nad Vltavou

V Kralupech nad Vltavou dne 4.7.2011

Oznámení o vyzvednutí písemnosti

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor obecní živnostenský úřad

oznamuje

v souladu s ust. § 25 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb.(správní řád) ve znění pozdějších
předpisů,

fyzické osobě: Jiří Švancara
identifikační číslo: 664 11 025
místo podnikání: 277 46 Všestudy 34,

aby si do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení vyzvedl v úředních hodinách písemnost č.j. ZIV/1301//2011/Kap/1, která se týká výzvy podnikatele k odstranění nedostatků před zahájením správního řízení ve věci pozastavení provozování živnosti dle ust. § 58 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Písemnost je uložena v kanceláři odboru obecní živnostenský úřad Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, pracoviště Palackého nám. 6, Kralupy nad Vltavou.

Úřední hodiny: pondělí 8.00-12.00 12.45-17.15
středa 8.00-12.00 12.45-17.15
čtvrtek 12.00-15.00

Poučení: Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Zdeňka Böhmová, DiS.
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad
Městský úřad Kralupy nad Vltavou

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

Oznámení č. 2

Městský úřad Kralupy nad Vltavou
Odbor Obecní živnostenský úřad
U Cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou
pracoviště Palackého náměstí 6, 278 01 Kralupy nad Vltavou

V Kralupech nad Vltavou dne 4.7.2011

Oznámení o vyzvednutí písemnosti

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor obecní živnostenský úřad

oznamuje

v souladu s ust. § 25 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb.(správní řád) ve znění pozdějších
předpisů,

fyzické osobě: Hana Pokorná
identifikační číslo: 761 52 383
místo podnikání: 277 46 Všestudy 34,

aby si do 15 dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení vyzvedl v úředních hodinách písemnost č.j. ZIV/1302//2011/Kap/1, která se týká výzvy podnikatele k odstranění nedostatků před zahájením správního řízení ve věci pozastavení provozování živnosti dle ust. § 58 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Písemnost je uložena v kanceláři odboru obecní živnostenský úřad Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, pracoviště Palackého nám. 6, Kralupy nad Vltavou.

Úřední hodiny: pondělí 8.00-12.00 12.45-17.15
středa 8.00-12.00 12.45-17.15
čtvrtek 12.00-15.00

Poučení: Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Zdeňka Böhmová, DiS.
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad
Městský úřad Kralupy nad Vltavou

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

komentáře

komentáře