Poslední zasedání roku bude ve středu 28/12/11

Poslední letošní zasedání zastupitelstva obce Všestudy se uskuteční mimořádně ve středu 28/12/11 (obvykle probíhají zasedání v pondělí) od 19:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program:
1. Zahájení
2. Rozpočet na rok 2012
3. Záměr převést za úplatu nemovitý majetek obce (část pozemku 381/1 v k.ú.Všestudy u Veltrus)
4. Diskuse
5. Závěr

Dále v textu následuje plné znění záměru obce převést za úplatu nemovitý majetek obce.

Podle oficiálního webu obce, kde byla pozvánka i záměr publikovány dne 12/12/11.

záměr převést za úplatu nemovitý majetek obce

Obec Všestudy
zveřejňuje
dle § 39 odstavce 1 zákona ČNR č. 128/ 2000 Sb. o obcích
záměr
převést za úplatu nemovitý majetek obce

Pozemek: č.k.n. 381/1 (část pozemku o výměře 64 m2)
Výměra: 4.381 m2
Kat.území: Všestudy u Veltrus
Využití: ostatní komunikace
Cena: dle znaleckého posudku
Mimo ceny dle znal.posudku kupující uhradí: veškeré správní poplatky spojené s prodejem pozemku (znalecký posudek, oddělovací plán,sepsání kupní smlouvy, ověření, správní poplatky za vklad do KN )

Poučení
Dle citovaného zákona mají občané právo se k tomuto záměru vyjádřit písemně Obecnímu úřadu ve Všestudech.
Doba vyvěšení 15 dnů

Vyvěšeno: 12.12.2011
Sejmuto:

Ing. arch. Jiří Hánl, starosta obce
Jaroslava Tůmová, místostarosta obce

komentáře

komentáře

2 komentáře u „Poslední zasedání roku bude ve středu 28/12/11

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Návrh rozpočtu obce na rok 2012

  2. Pingback: Všestudy » Archív » Usnesení a zápis 6/2011

Komentáře nejsou povoleny.