Čtvrté zasedání bude 1/10/12

Letos počtvrté se zastupitelé obce Všestudy sejdou na veřejném zasedání v pondělí 1/10/12 od 19:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program zasedání
1. Zahájení
2. Koupě pozemku p.č. 261/18 a p.č. 261/20 v k.ú Všestudy u Veltrus
3. Koupě spoluvlastnického podílu na pozemky č.st. 6,10 a 11/2 dle PK a č. 194/1, 194/3 a par.č. 9 dle KN v k.ú. Dušníky nad Vltavou
4. Prodej pozemku č.st. 122 v k.ú. Všestudy u Veltrus
5. Rozpočtové opatření č. 2
6. Schválení smlouvy o spolufinancování kanalizace – výtlak V1
7. Schválení zadání změny č. 1 ÚP Všestudy
8. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku č. 270 v k.ú. Dušníky nad Vltavou
9. Uvolnění starosty
10. Schválení zhotovitele projektové dokumentace na MŠ Všestudy
11. Diskuse
12. Závěr

Podle oficiálního webu obce, kde byla pozvánka publikována dne 19/9/12.

komentáře

komentáře