Oznámení o době a místě konání voleb

krajské volbyVolby do krajského zastupitelstva se konají v pátek 12/10/12 mezi 14. a 22. hodinou a v sobotu 13/10/12 mezi 8. a 14. hodinou. Volební lístky by měli voliči dostat minimálně tři dny před zahájením voleb (budou k dispozici i přímo ve volební místnosti).

Stejně jako v předchozích volbách bude i tentokrát pro obyvatele Všestud a Dušník nad Vltavou připravena jedna volební místnost na obecním úřadě ve Všestudech. Obyvatelé domova pro seniory Červený mlýn Všestudy, kteří jsou současně občany Všestud, budou moci volit do přenosné volební urny přímo v budově Červeného mlýna.

Následuje oznámení, jak bylo 26/9/12 publikováno na oficiálním webu obce.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Starosta obce Všestudy podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisu,
oznamuje:

1.Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:
v pátek dne 12. října 2012 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu dne 13. října 2012 od 8,00 hodin do 14,00 hodin

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Obecního úřadu-zasedací místnost pro voliče bydlící ve Všestudech a Dušníkách nad Vltavou

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.

5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

6. Obyvatelům Červeného Mlýna (poskytovatel sociálních služeb), kteří jsou zároveň občany Všestud, bude umožněno hlasování přenosnou urnou po dohodě s vedením Červeného Mlýna (poskytovatelem sociální služeb).

Ve Všestudech 27.9.2012

Ing. arch. Jiří Hánl
starosta obce Všestudy

komentáře

komentáře