Všestudy chtějí uvolnit starostu a postavit školku

Kromě operací s pozemky zařadili zastupitelé obce Všestudy na program pondělního zasedání (1/10/12) také body:

9. Uvolnění starosty
10. Schválení zhotovitele projektové dokumentace na MŠ Všestudy.

Věnujme se podrobněji těmto dvěma bodům, protože jde o novinky, ke kterým obec zatím nesdělila bližší informace. Přesto by finanční poměry obce dost ovlivnily. Pokud obec starostu tzv. uvolní (ten tak bude mít roli starosty jako zaměstnání na plný úvazek) a rozhodne se postavit a provozovat školku, bude to znamenat zvýšení paušálních ročních výdajů obce o několik stovek tisíc korun. Je to také vůbec poprvé od roku 2005, kdy se na jednání zastupitelů objevuje pojem MŠ Všestudy. Toto téma zcela určitě bude zajímat rodiče malých dětí, kteří se potýkají s nedostatkem míst ve veltruské školce.

Předpokládáme, že přestože jde o dva z posledních bodů (před diskusí a závěrem), zastupitelé své záměry pečlivě představí a zdůvodní (je možné, že se o bodech diskutovalo v rámci diskuse při zasedání 9/7/12, ze kterého ovšem dosud obec nezveřejnila ani usnesení, ani zápis).

Podrobnosti najdete dále v textu.

Uvolnění zastupitele zvyšuje výdaje obce

Uvolnění zastupitele znamená, že se uvolněný zastupitel může naplno věnovat práci pro obec, která se tak stává jeho hlavním pracovním poměrem. Za to mu také přísluší vyšší odměna. V případě starosty obce Všestudy představuje navýšení částku 17 380 korun měsíčně, tedy 208 560 korun ročně. K uvolnění starosty nebo místostarosty se obvykle sáhne v situaci, kdy objem práce, kterou dosavadní zástupce obce vykonává, dramaticky naroste a práci už nelze vykonávat ve volném čase nebo jako vedlejší pracovní poměr (např. při rozjíždění nových projektů apod.).

Zatímco v případě neuvolněných zastupitelů stanovuje nařízení pouze maximální výši odměny, přičemž zastupitelé mohou schválit odměnu nižší – třeba i nulovou, v případě uvolněných zastupitelů se výše odměny odvíjí přesně podle nařízení.

odměny zastupitelů obce do 400 obyvatel
(platí tedy i pro obec Všestudy)

neuvolněný uvolněný
starosta 13 630 31 010
místostarosta 12 090 23 836
předseda výboru nebo komise 1 007 13 215
člen výboru nebo komise 713
člen zastupitelstva 437

Rozdíl v odměně neuvolněného a uvolněného starosty činí bez ohledu na počet obyvatel 17 380 korun, u místostarosty pak 11 746 korun – a to ještě v případě, že neuvolněný funkcionář dostane maximální možnou odměnu.

Uvolněný zastupitel má přitom nárok pouze na jednu odměnu (tu nejvyšší), neuvolněnému lze poskytnout odměnu v souhrnu za výkon jednotlivých funkcí. Je tedy možné v případě neuvolněných členů příplatky za funkce sčítat, takže například předseda výboru či komise může dostávat odměnu jako součet odměny za tuto funkci a současně odměnu za funkci zastupitele – tedy 1007 + 437 = 1444 korun. Toho využili i zastupitelé Všestud, a na zasedání 14/2/11 (zpětně od ledna 2011) si zvedli odměny na  1440 korun měsíčně (tedy jen čtyři koruny pod  maximální možnou částkou), protože každý z řadových zastupitelů (s výjimkou starosty a místostarostky) je současně předsedou výboru či komise. Obec Všestudy přitom dosud žádného uvolněného zastupitele (přinejmenším od roku 2005) neměla.

Podrobnější informace o odměnách najdete v článku z února 2011 a v článku na webu Chytrá obec. Výše odměn se od té doby nezměnila a platí i pro rok 2012.

 

Budou mít Všestudy vlastní mateřskou školu?

Přestože se dosud (od roku 2005) o vybudování mateřské školy v obci Všestudy na veřejném zasedání nehovořilo, objevil se na programu zasedání zastupitelstva obce bod „Schválení zhotovitele projektové dokumentace na MŠ Všestudy“. Lze z toho tedy vydedukovat, že obec vybudování a provoz vlastní školky přinejmenším zvažuje.

Kromě jednorázového výdaje, na který je navíc možné získat dotaci, to ovšem pro obec znamená i zvýšení paušálních nákladů – avšak s velkou pravděpodobností půjde jen o nízkou částku v řádech desetitisíců. Mzdy pro personál školky hradí stát  (po zařazení zařízení do rejstříku státních mateřských škol), a to v poměrné výši vzhledem k počtu dětí (13 – 24 dětí). Pouze pokud je dětí méně, a zřizovatel chce zařízení i tak provozovat, hradí stát pouze část mezd a zbytek musí doplatit zřizovatel. Ostatní provozní výdaje (především vytápění, elektřina, vodné a stočné a další) hradí zřizovatel. Většinu z nich ale pokryje prostřednictvím tzv. školkovného a z příspěvku na žáka, který platí jiné obce provozovateli mateřské školy, pokud tato přijme jejich děti.

Podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání má mateřská škola s jednou třídou nejméně 15 dětí, se dvěma více třídami v průměru 18 dětí ve třídě. Je-li v obci pouze jedna mateřská škola s jednou třídou, je minimální počet dětí snížen na 13, resp. 16 při více třídách. Maximálně smí být v jedné třídě 24 dětí.

Ve Všestudech je podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) ke konci roku 2011 celkem 26 dětí ve věku 0-9 let (0-4 roky má 18 dětí, 5-9 let pak 8 dětí). Do školky obvykle chodí děti od tří do šesti či sedmi (při opožděném nástupu do školy). Podle počtu narozených dětí by za rok, tedy v roce 2013, teoreticky mohlo do školky nastoupit celkem až 18 dětí narozených v obci Všestudy (všichni narození v letech 2006-10).

Počty narozených dětí v obci Všestudy
(za posledních deset let)

rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
počet narozených 3 0 2 0 3 1 8 2 4 3

zdroj: ČSÚ

Do obce se ale děti mohou také přistěhovat a školka samozřejmě může přijímat děti i z jiných obcí, které pak za jejich přijetí platí příspěvky. Lze také očekávat, že děti přibudou v souvislosti s novou výstavbou. Firma H+P stav má připraveno na prodej 45 parcel, obec Všestudy před pěti lety nabízela k prodeji čtyři parcely. Celkem tedy může v následujících letech vzrůst počet obyvatel ze 337 (stav ke konci roku 2011) zhruba o 150-200, a potom by se školka obci jistě hodila.

Momentálně je přitom s místy ve školce složitá situace, protože v nejbližších Veltrusích, kam většina všestudských dětí do MŠ chodí, kapacita školky nestačí pokrýt všechny zájemce. Přitom i ve Veltrusích stále rostou nové domy a přibývají obyvatelé včetně dalších dětí.

komentáře

komentáře

1 komentář u „Všestudy chtějí uvolnit starostu a postavit školku

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Usnesení č. 4/2012

Komentáře nejsou povoleny.