Druhé zasedání bude ve středu 23/4/14

Tradiční pondělky jako termíny zasedání v obci Všestudy vzaly za své. Minule proběhlo zasedání v pátek, to další se plánuje na středu 23/4/14. Začátek v 19.00 i místo konání na obecním úřadě zůstávají stejné.

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Rozpočtové opatření č. 1
3. Projednání nové smlouvy s firmou EKO-KOM
4. Projednání záměru rekonstrukce místního rozhlasu
5. Projednání záměru osazení měřiče rychlosti na vjezdu do obce Všestudy
6. Projednání návrhu smlouvy o spolupráci a o zajištění péče o toulavé psy
7. Diskuse
8. Závěr

Podle oficiálního webu obce, kde byla pozvánka publikována 14/4/14 v 19.41.

komentáře

komentáře