Sběr velkoobjemového odpadu

kontejner na velkoobjemový odpadV pátek 9/5/14 se ve Všestudech před stodolou u kontejnerů na tříděný odpad a v Dušníkách nad Vltavou na návsi u kontejneru na plasty objeví kontejnery na velkoobjemový odpad. Odvezeny budou v pondělí 12/5/14.

Sběr se týká objemných domovních odpadů, odpadů ze zahrad apod., nikoliv nebezpečných odpadů (jejich svoz proběhl 5/4/14). Do kontejneru proto nepatří: pneumatiky, elektronika, barvy, léky, plasty, oleje, asfalt, PVC, akumulátory, ani jiný nebezpečný odpad.

Podle informací na nástěnce.

komentáře

komentáře