Volby do Evropského parlamentu už 23-24/5/14

volby do Evropského parlamentuJak už jsme informovali, volby do Evropského parlamentu proběhnou

  • v pátek 23/5/14 od 14.00 do 22.00 hodin
  • v sobotu 24/5/14 od 8.00 do 14.00 hodin.

V katastru Všestud a Dušník nad Vltavou bude jediná volební místnost na obecním úřadě Všestudy. Obyvatelé domova pro seniory Červený Mlýn Všestudy (poskytovatel sociálních služeb), kteří jsou zároveň občany Všestud, budou moci hlasovat do přenosné volební urny. Volit mohou občané po doložení své totožnosti platným občanským průkazem či cestovním pasem.

Volební lístky dostanou voliči tři dny před volbami, lístky budou v době konání voleb také přímo ve volební místnosti.

Dále následuje oznámení, jak bylo publikováno na oficiálním webu obce.

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starosta obce Všestudy podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
v pátek dne 23. května 2014 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu dne 24. května 2014 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Obecního úřadu-zasedací místnost pro voliče bydlící ve Všestudech a Dušníkách nad Vltavou

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

5. Obyvatelům Červeného Mlýna (poskytovatel sociálních služeb), kteří jsou zároveň občany Všestud, bude umožněno hlasování přenosnou urnou po dohodě s vedením Červeného Mlýna (poskytovatelem sociální služeb).

 

Ve Všestudech 5. května 2014
Ing. arch. Jiří Hánl, starosta obce

komentáře

komentáře

1 komentář u „Volby do Evropského parlamentu už 23-24/5/14

  1. Pingback: Všestudy » Archív » Jak Všestudy volili do Evropského parlamentu?

Komentáře nejsou povoleny.