Měsíční odměny pro zastupitele Všestud

Pokud jde o uvolněné zastupitele, ti mají ze zákona na odměnu nárok a jejich odměna se přesně vypočítává podle nařízení vlády. Naproti tomu neuvolnění zastupitelé žádnou odměnu dostávat nemusí. Nařízení vlády definuje pouze horní hranici možné odměny, o její výši pak rozhodují sami zastupitelé. Je to ostatně jeden z bodů ustavujícího zasedání 5/11/14.

Dále v příspěvku najdete výpočet odměn za jednotlivé funkce v obci Všestudy.

Měsíční odměnu zastupitelů tvoří pevná složka stanovená podle druhu vykonávané funkce a příplatek podle počtu obyvatel obce (ten se zaokrouhluje na celé stovky nahoru), jak je definuje zákon 128/2000 Sb. o obcích, resp. Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Poslední aktualizace platí od 1/1/14 a vyšla ve Sbírce zákonů č. 459/2013. Víceméně vrací výši odměn na úroveň z roku 2009 (ta platila i v roce 2010), pouze odměna neuvolněného starosty se nyní vypočítává jinak – maximálně smí dosahovat 0,6násobku odměny uvolněného starosty. Tímto způsobem horní hranice odměny za funkci  neuvolněného starosty v případě Všestud vzrostla oproti letům 2011-2013 o téměř šest tisíc korun, odměna uvolněného starosty se zvedla o 1631 Kč. V letech 2011-2013 byly odměny i jejich horní hranice o něco nižší (v případě Všestud je výpočet v tomto článku) než v předchozích dvou letech.

Výše odměny pro zastupitele obce Všestudy
(platí od 1/1/14)

  • uvolněný starosta: 32 641 Kč
    následují horní hranice odměn za funkce neuvolněných zastupitelů
  • starosta: 19 585 Kč
  • místostarosta: 12 725 Kč
  • předseda výboru nebo komise: 1 060 Kč
  • člen výboru nebo komise: 750 Kč
  • člen zastupitelstva: 460 Kč

Zatímco má však uvolněný zastupitel nárok pouze na jednu odměnu (tu nejvyšší), neuvolněnému lze poskytnout odměnu v souhrnu za výkon jednotlivých funkcí. Toho všestudští zastupitelé využívali a byla jim vyplácena odměna za funkci člena zastupitelstva a k ní ještě odměna předsedy výboru či komise – konkrétně 1440 Kč, tedy jen čtyři koruny pod maximální hranicí platnou  v letech 2011-2013.

Výše zmíněnou novou vyhláškou se maximum od ledna 2014 zvýšilo a při stejné konstelaci – tedy souběhu funkce člena zastupitelstva a předsedy výboru či komise – je tak horní hranice odměny 1520 Kč. Každý ze zastupitelů – s výjimkou starosty a místostarostky – byl přitom předsedou nějakého výboru či komise. Výši svých odměn zastupitelé projednali na veřejném zasedání 14/2/11 a rozhodli o jejich výši zpětně od 1/1/11. Odměna starosty obce se pak zvýšila na veřejném zasedání 1/10/12, kdy zastupitelé starostu obce Jiřího Hánla k jeho funkci uvolnili.

Podrobnosti o odměňování zastupitelů od roku 2014 najdete zde.

 

komentáře

komentáře