Kralupský finanční úřad prodlouží na konci března úřední hodiny

DPFO-formularOd 23/3/15 do 1/4/15 včetně budou úřední hodiny Finančního úřadu v Kralupech denně od 8.00 do 18.00 hod. Běžně přitom úřední hodiny končí mezi 14. a 17. hodinou. Stalo se tak v rámci zlepšování služeb Generálního finančního ředitelství (GFŘ) v období podávání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DPFO) za rok 2014. Pokladna bude ve stejném období otevřena namísto pondělí a středy denně, a to ve standardní čas 8.00-11.30 a 12.30-15.30.

Nejasnosti související s daňovým přiznáním je možné řešit na informačních na telefonním čísle 315 728 324 nebo 234 009 219. Informační linky jsou v provozu v od 2/3/15 do 1/4/15 v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hod., ostatní dny kromě pátku od 8.00 do 15.30, v pátek do 14.00 hod.


Tiskopisy daňového přiznání včetně všech jeho příloh, pokyny k vyplnění tiskopisů, informace potřebné ke správnému vyplnění tiskopisů, odpovědi na nejčastější dotazy veřejnosti k problematice DPFO i stanoviska Finanční správy ČR jsou k dispozici na www.financnisprava.cz. Daňové přiznání lze nejsnadněji vyplnit a podat elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu na Daňovém portálu na www.daneelektronicky.cz.

V případě, že k placení daní nebude použito formy převodu peněz z bankovního účtu, lze pro hotovostní platbu použít poštovní poukázku typu A, která je k dispozici na přepážkách České pošty a na FÚ a ÚzP. Seznam bankovních účtů finančních úřadů pro placení daní je zveřejněn na www.financnisprava.cz v záložce „Daně a pojistné“, dále „Placení daní“.

komentáře

komentáře