Návrh rozpočtu na rok 2016

rozpočet obce na webu Státní pokladna MF ČRPoslední veřejné zasedání v roce 2015 se bude v pondělí 28/12/15 zabývat návrhem rozpočtu na rok 2016. Ten počítá se schodkem téměř 4,4 milionu korun. Schodek je způsoben plánovanou investicí do výstavby mateřské školky a rekonstrukce budovy obecního úřadu (na stavbu MŠ získala obec dotaci). Schodek pokryje obec z nastřádaných přebytků předchozích let.

Podrobnější informace o hospodaření obce (s údaji do 30/9/14) včetně dalších dokladů najdete na stránce obce Všestudy na webu Státní pokladna, který provozuje Ministerstvo financí ČR.

Dále následuje tabulka se srovnáním rozpočtů.

Vycházíme z návrhu rozpočtu, jak byl publikován na oficiálním webu obce.

příjmy závěrečný účet za rok 2014 návrh rozpočtu na rok 2015 návrh rozpočtu na rok 2016
Daňové příjmy a transfery 15 856 024 9 446 107 7 448 800
Pitná voda  200 100 100
ČOV 55 000 0 375 000
Veřejné osvětlení 0 0 0
Pohřebnictví 0 0 6000
Územní plánování, územní rozvoj 116 160 0 0
Sběr a svoz komunálních odpadů 26 505 20 000 20 000
Sociální péče 9 000 0 0
Činnost místní správy 163 450 105 500 113 500
Příjmy z finančních operací 36 330 10 000 1 500
Finanční vypořádání minulých let 13 632 0 0
Ostatní činnost 100 000 0 0
Celkem 16 376 301 9 581 707 7 964 900
výdaje závěrečný účet za rok 2014 návrh rozpočtu na rok 2015 návrh rozpočtu na rok 2016
Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plodin a zvláštní vet. péče 3 500
doprava 102 969 130 000 130 000
pitná voda 500 500 500
ČOV 15 612 208 8 015 000 301 000
předškolní zařízení a základní školy 28 508 25 000 9 430 000
činnosti knihovnické 6 500 7 500 9 000
rozhlas 540 1 000 201 000
záležitosti kultury  14 701 25 000 40 000
ostatní zájmová činnost a rekreace 36 288 45 000 60 000
bytové hospodářství 60 000
veřejné osvětlení 169 473 180 000 190 000
pohřebnictví 9 490 0 0
územní plánování, územní rozvoj, komunální služby 191 180 0 0
sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000 10 000 10 000
sběr a svoz KO 254 958 275 000 280 000
sociální péče 9 000 0 0
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 311 701 271 000 326 000
ochrana obyvatelstva 1 000 1 000 1 000
činnost orgánů krizového řízení
požární ochrana – dobrovolná část 10 000 10 000 10 000
zastupitelstvo obce 771 674 730 000 811 000
volby do zastupitelstev ÚSC 12 012
volby do Evropského parlamentu 12 117
ost. všeobecná vnitřní správa
činnosti místní správy 476 113 518 500 522 000
výdaje na finanční operace 9 000 8 000 9 000
pojištění 6 000 6 000 7 500
finanční vypořádání minulých let
celkem 18 139 797 10 258 500 12 338 000
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (+přebytek, -schodek) -1 763 496 -676 793 – 4 373 100

 

Příjmy
daňové příjmy 3 401 000
nedaňové příjmy 516 100
kapitálové příjmy 0
transfery 4 047 800
celkové příjmy: 7 964 900

Výdaje
běžné výdaje 11 738 000
kapitálové výdaje 600 000
celkové výdaje: 12 338 000

Zůstatek (schodek): – 4 373 100

Rozpočet na rok 2016 je sestaven jako schodkový. Schodek bude kryt z přebytků z minulých let.

komentáře

komentáře

1 komentář u „Návrh rozpočtu na rok 2016

  1. Pingback: Páté zasedání zastupitelstva bude 28/12/15 | Všestudy

Komentáře nejsou povoleny.