Záměr prodat pozemek 17 m2

Vsestudy-pozemek-381_1Obec Všestudy zveřejňuje záměr prodat pozemek o velikosti zhruba 17 m2. Jde o část pozemku p.č. 381/1, který je historicky přeplocen a uživatel pozemku jej chce získat. Kupující uhradí kromě navržené ceny 100 Kč / m2 také veškeré související náklady (oddělovací plán, veškeré správní poplatky spojené s prodejem pozemku: sepsání kupní smlouvy, ověření, správní poplatky za vklad do KN, daň z převodu nemovitosti…).

Následuje plný text záměru, jak byl zveřejněn na oficiálním webu obce.

Obec Všestudy
zveřejňuje dle § 39 odstavce 1 zákona ČNR č. 128/ 2000 Sb. o obcích
záměr převést za úplatu nemovitý majetek obce

Pozemek: část p.č. 381/1 Výměra: cca 17 m 2 (část historicky přeploceného pozemku) Kat. území: Všestudy u Veltrus
Způsob využití: ostatní komunikace
Cena: 100,- Kč/m2
Mimo uvedenou cenu kupující uhradí: oddělovací plán a veškeré správní poplatky spojené s prodejem pozemku (sepsání kupní smlouvy, ověření, správní poplatky za vklad do KN, daň z převodu nemovitosti ..)
Poučení Dle citovaného zákona mají občané právo se k tomuto záměru vyjádřit písemně Obecnímu úřadu ve Všestudech.
Doba vyvěšení 15 dnů
Vyvěšeno: 27. 4. 2016

Ing. arch. Jiří Hánl, starosta obce
Jaroslava Tůmová, místostarostka obce

 

 

komentáře

komentáře