Sběr objemného odpadu

kontejnerOd pátku 16/3/07 od 13.00 hod. do neděle 18/3/07 bude u velké požární zbrojnice přistaven kontejner na odpad ze zahrádek a na odpad, který nelze recyklovat. Nevhazujte komunální a nebezpečný odpad.

Usnesení 2/2007 a zápis 2/2007

logo Pozemkového fondu ČRNa svém druhém svolaném zasedání v letošním roce rozhodli zastupitelé o koupi pozemků v katastru obce od Pozemkového fondu ČR. Do pondělí 5/3/07 bude k tomuto článku Dne 6/3/07 byl doplněn nákres katastru s vyznačenými pozemky, o které se jedná. V diskuzi zastupitelé také souhlasili s návrhem připojit se 10/3/07 již podruhé k akci Vlajka pro Tibet. Informace o ní najdete v loňském článku.

Celý příspěvek

Zápis 1/2007

zastupiteléNa jednání zastupitelstva, které se konalo v pátek dne 2/2/07, dorazilo celkem 13 občanů. Nejen oni, ale i ostatní se s průběhem jednání mohou nyní seznámit prostřednictvím pořízeného zápisu. Ten shrnuje jak hlavní body jednání, tak následnou diskuzi o jednotlivých bodech.

K zápisu patří ještě doplňující materiály:
Zpráva o provedené inventarizaci
Činnost zastupitelů za období 10/06 až 1/07

Celý příspěvek

Úprava rozpočtu na rok 2006

Na zasedání zastupitelstva došlo také k úpravě rozpočtu na rok 2006. Celkové příjmy se navyšují z původně plánovaných 2 011 610 Kč na 2 939 723, a to zejména nárůstem v oblasti daňových příjmů. Na straně výdajů pak dochází k mírnému snížení, a to ze 3 600 900 Kč na 3 534 400 Kč, přičemž šlo vesměs o různé přesuny v kapitolách rozpočtu vycházející z doporučení finanční kontroly z krajského úřadu.

Celý příspěvek