Veřejné zasedání zastupitelstva

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Všestudy, které se koná v pátek 20/4/07 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 1. Zahájení
 2. Úprava rozpočtu na rok 2007
 3. Informace o činnosti zastupitelstva
 4. Různé
 5. Diskuze
 6. Závěr

Ing. arch. Jiří Hánl,
starosta obce

Vyvěšeno 11/4/07

Veřejné zasedání zastupitelstva

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Všestudy, které se koná ve středu 21/2/07 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program:
Úplatný převod pozemků Pozemkového fondu ČR do majetku obce.

Ing. arch. Jiří Hánl,
starosta obce

Činnost zastupitelů za období 10/06 až 1/07

ilustraceStarosta obce Všestudy Jiří Hánl na jednání zastupitelstva seznámil občany s činností zastupitelů od voleb v říjnu 2006 do konce ledna 2007. Tyto činnosti zčásti vycházejí z dříve zveřejněných plánů zastupitelů. Mezi největší akce tak patří plánované budování chodníků, oprava bývalé (tzv. malé) hasičárny (ta nyní slouží jako sklad popelnic), protihlukový val podél dálnice či pokračování výsadby zeleně. O tom, na co by se měla obec zaměřit, se diskutuje také ve fóru.

Celý příspěvek

Veřejné zasedání zastupitelstva

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Všestudy, které se koná v pátek 2/2/07 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 1. Zahájení
 2. Valorizace odměn zastupitelů
 3. Schválení rozpočtu obce na rok 2007 a výhled na r. 2008
 4. Výzva občanům – o možnosti pronájmu pozemků
 5. Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci
 6. Různé
 7. Diskuze
 8. Závěr

Ing. arch. Jiří Hánl,
starosta obce

NABÍDKA demolice bývalé hasičské zbrojnice

bývalá hasičárnaObec Všestudy nabízí k likvidaci bývalou hasičskou zbrojnici. Jedná se o stavbu s betonovými základy a podlahou, zastřešení pomocí železobetonových segmentů – skořepin tl. cca 100 mm s natavenou krytinou z živičných pásů. Štítové a vnitřní vyzdívky jsou provedeny z pórobetonových tvárnic. Uvnitř objektu je zhotovena ocelová vestavba z válcovaných nosníků a trepézových plechů s vybetonováním. V objektu je zřízena elektroinstalace.

Celý příspěvek

Odečet elektřiny

Vážení spoluobčané,

ve středu 29/11/06 od 9:00 hod. proběhne ve Všestudech

ODEČET ELEKTŘINY

Pokud v té době nebudete doma, prosíme, vyvěste stav elektroměru na viditelném místě.

Děkujeme!

Veřejné zasedání zastupitelstva

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Všestudy, které se koná v pátek 8/12/06 od 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

 1. Zahájení
 2. Volba komisí
 3. Odsouhlasení výše odměn zastupitelů
 4. Úprava – potvrzení jednacího řádu obce
 5. Úprava rozpočtu na rok 2006
 6. Výhled plánovaných akcí pro rok 2007
 7. Různé
 8. Diskuze
 9. Závěr

ing. arch. Jiří Hánl,
starosta obce