Ustavující veřejné zasedání

Starosta obce Všestudy zve všechny občany na ustavující VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ zastupitelstva, které se koná v pondělí 6/11/06 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu (Všestudy 7).

Program:
1. Oficiální seznámení s výsledkem voleb
2. Složení slibu členů zastupitelstva obce
3. Volba starosty a místostarosty
4. Zřízení výborů
5. Diskuse, různé

ing. Eduard Zeman
starosta

Úpravy úředních hodin v červenci

Oznamujeme občanům změny v úředních hodinách v průběhu letních prázdnin.

Úřední místnost OÚ

17. 7. (po) a 19. 7. 2006 (st) budou úřední hodiny od 18 do 20 hodin

Knihovna

17. 7. (po) a 24. 7. 2006 (po) budou výpůjční hodiny zrušeny

Děkujeme za pochopení.

Veřejné zasedání

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Všestudy, které se koná ve středu 21. 06. 2006 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program:
1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Všestudy
2. Schválení rozpočtového výhledu na rok 2006 a 2007
3. Schválení závěrečného účtu za rok 2005
4. Různé

Ing. Eduard Zeman
starosta obce

13/5/06: Sběr nebezpečného odpadu

nebezpečný odpadPřipomínáme občanům, že v sobotu 13. května 2006 od 10:00 do 10:25 proběhne ve Všestudech na návsi u nádob na separovaný sběr nebezpečných odpadů. Tento sběr se týká všech složek nebezpečných odpadů (oleje, galvanické články, léky, kyseliny aj.) včetně lednic, televizorů, monitorů, pneumatik a elektroodpadu.

Tento sběr se netýká objemných domovních odpadů, odpadů ze zahrad apod., které bylo možné uložit do kontejneru ve dnech 13. a 14. dubna 2006, jak jsme oznamovali dříve.

13 a 14/4/06: Sběr objemného domovního odpadu

kontejnerOznamujeme občanům, že ve čtvrtek 13. dubna 2006 bude v průběhu dne přistaven ve Všestudech u pomníku padlým kontejner na objemný odpad. O den později, tedy 14. dubna 2006, bude kontejner přistaven v Dušníkách proti bývalé knihovně.

Sběr se týká objemných domovních odpadů, odpadů ze zahrad apod., nikoliv nebezpečných odpadů.

Sběr nebezpečných odpadů potom proběhne v sobotu 13. května 2006 od 10:00 do 10:25, a to ve Všestudech na návsi u nádob na separovaný sběr. Tento sběr se týká všech složek nebezpečných odpadů (oleje, galvanické články, léky, kyseliny aj.) včetně lednic, televizorů, monitorů, pneumatik a elektroodpadu. Na sběr nebezpečných odpadů upozorníme na webových stránkách týden před jeho konáním.

oznámení: poplatek za svoz komunálního odpadu

Vážení spoluobčané,
také jako chalupáři, příp. osoby s přechodným pobytem v naší obci, jste jako každý rok povinni zaplatit za svoz komunálního odpadu částku 400 Kč za rok 2006. Uhraďte tuto částku v úředních hodinách nebo na účet obce (č. účtu 0460041399/0800). Po zaplacení obdržíte identifikační známku na popelnici. V případě, že tak neučiníte, od 1. 4. Vám nebude odvážen odpad. Děkujeme za pochopení.

Eduard Zeman
starosta