Návrh rozpočtu na rok 2013

ilustrace: penízeStejně jako v roce 2011 i letos se zastupitelé obce Všestudy sejdou na sklonku roku, konkrétně v pátek 28/12/12, aby mj. schválili rozpočet na rok 2012. Pro srovnání jsme k návrhu přidali návrh rozpočtu na rok 2012 a také údaje ze závěrečného účtu za rok 2011.

Tentokrát plánuje obec rozpočet jako vyrovnaný.

Dále následuje tabulka se srovnáním rozpočtů a poté i tabulka v podobě, jak ji obec 10/12/12 publikovala na svém oficiálním webu.
Celý příspěvek

Závěrečný účet obce Všestudy za rok 2011

rozpocetobce.cz: Všestudy a jejich hospodaření v letech 200-2011Obec Všestudy hospodařila v roce 2011 s přebytkem přesahujícím 2,1 milionu korun, a to přesto, že pokračovala v investicích do infrastruktury – zejména pokračování výstavby chodníků. Ostatně přehledně zpracovaný rozpočet nejen za uplynulý rok, ale od roku 2000 najdete na webu rozpocetobce.cz – rozpočet Všestud.

Prudce (o více než devět milionů korun) vzrostl také objem aktiv obce, který tak dosáhl rekordní hodnoty 35,8 milionu korun.

Závěrečný účet obce za rok 2011 budou zastupitelé schvalovat na svém zasedání 9/7/12.

Dále následují informace (vč. zprávy o přezkoumání hospodaření obce), jak byly 26/6/12 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Návrh rozpočtu obce na rok 2012

ilustrace: penízeZastupitelé budou na sklonku roku (na zasedání ve středu 28/12/12) mj. schvalovat také rozpočet na rok 2012. Pro srovnání jsme k návrhu přidali ještě návrh rozpočtu na rok 2011 a také údaje ze závěrečného účtu za rok 2010.

Jako obvykle je plánován deficit ve výši přesahující dva miliony korun, který by ovšem měly vyrovnat či snížit případné dotace na investiční akce (zejména chodníky a kanalizace). Návrh přitom počítá s celkovým navýšením příjmu obce oproti roku 2011 o více než 400 tisíc korun.

Dále následuje tabulka se srovnáním rozpočtů a poté i tabulka v podobě, jak ji obec 12/12/11 publikovala na svém oficiálním webu.
Celý příspěvek

Závěrečný účet obce Všestudy za rok 2010

vývoj aktiv obce Všestudy (2000-2010)V roce 2010 hospodařila obec Všestudy se schodkem téměř 968 tisíc korun, který pokryla za svých přebytků nastřádaných v minulosti. Schodkový byl rozpočet i v roce 2009 (-124 tisíc korun) a v roce 2008 (-1 465 tisíc korun). Schodky byly způsobeny investicemi do obecního majetku, především budování chodníků, na něž obec navíc opakovaně získala dotace pokrývající významnou část investic.

Od roku 2008 se také opět zvyšuje úhrn aktiv obce (viz obrázek a první tabulka). Ten byl za posledních 11 let nejvyšší v roce 2003, kdy činil 28,2 milionů korun. Následně klesl na 23,7 mil. Kč v roce 2005, aby se poté začal šplhat až na 26,7 mil. Kč na konci roku 2010.

2000 2001 2002 2003 2004 2005
úhrn aktiv 23 387,40 25 348,55 26 446,54 28 182,02 26 476,07 23 676,61
2006 2007 2008 2009 2010
úhrn aktiv 25 017,71 25 165,86 24 990,22 25 678,45 26 711,32

Závěrečný účet obce za rok 2010 budou zastupitelé schvalovat na svém zasedání 9/5/11.

Dále následují informace (vč. zprávy o přezkoumání hospodaření obce), jak byly 20/4/11 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Návrh rozpočtu na rok 2011

ilustrace: penízeObec zveřejnila návrh rozpočtu na rok 2011 a rozpočtový výhled na další dva roky. Všestudy počítají s nižšími příjmy než v předchozích letech (viz článek s návrhem rozpočtu na rok 2010, kde jsou i výsledky hospodaření za rok 2008 a 2009; a závěrečný účet za rok 2009).

Rozpočet je jedním z hlavních bodů programu zasedání zastupitelů v pondělí 27/12/10. Návrh je letos opět koncipován jako schodkový, přičemž lze předpokládat, že investice bude obec realizovat pouze tehdy, pokud na ně získá dotace, čímž by se schodek podstatně snížil (v minulosti to tak dělala).

Dále v textu uvidíte návrh rozpočtu na rok 2011, jak byl 8/12/10 publikován oficiálním webu obce, doplněný o výsledek hospodaření.
Celý příspěvek

Závěrečný účet obce za rok 2009

ilustrace: penízeHospodaření obce Všestudy skončilo v roce 2009 schodkem ve výši 124 080 korun, přičemž podle schváleného návrhu rozpočtu měl schodek přesáhnout 1,5 miliónu korun. Razantnímu snížení schodku pomohly dotace v celkovém objemu téměř 2,3 miliónu korun, z čehož většinu (bezmála 2,2 miliónu) činila dotace na opravu chodníků. Obec měla na konci roku na účtu více než 8,2 miliónu korun.

To jsou hlavní informace vyplývající ze závěrečného účtu obce Všestudy za rok 2009, jak byl 9/6/10 večer zveřejněn na oficiálním webu obce. Údaje jsou tentokrát v jiném formátu, než jak byl zveřejněn závěrečný účet za rok 2008. Závěrečný účet bude jedním z hlavních bodů veřejného zasedání.

Dále následuje obsah oficiálního oznámení.
Celý příspěvek

Návrh rozpočtu na rok 2010 je připraven

ilustrace: penízeNa oficiálním webu obce se objevil návrh rozpočtu obce na rok 2010, takže lze předpokládat, že bude jedním z bodů programu zasedání v pondělí 25/1/10. Oproti návrhu rozpočtu na rok 2009 počítají zastupitelé letos s mírným navýšením příjmů obce (+ 134 tisíc korun) a snížením výdajů o téměř dva miliony.

I letos je rozpočet plánován jako schodkový (-475 tisíc korun). Lze předpokládat, že tomu je stejně jako v minulosti proto, že obec ve svých výdajích počítá s investicemi podmíněnými ziskem dotací, díky čemuž by nakonec obec neměla sahat do svých rezerv.

Dále v textu najdete návrh rozpočtu na rok 2010, jak byl v tomto týdnu zveřejněn na oficiálním webu obce, doplněný o návrh rozpočtu na rok 2009 (jaké bylo skutečné hospodaření v roce 2009 zatím nevíme) a závěrečný účet za rok 2008, takže si můžete porovnat vývoj hospodaření.
Celý příspěvek

Závěrečný účet obce za rok 2008

ilustrace: penízeObec publikovala závěrečný účet za rok 2008, který schválila na zasedání zastupitelů 22/6/09. Díky dotacím v celkové výši 684 tisíc korun vzrostly příjmy obce oproti plánu na téměř 4,2 milionu korun. Výdaje byly naopak proti plánu o 172 tisíc korun nižší a činily něco přes 5,6 milionu korun. Bez dotací by příjmy obce činily necelé 3,5 milionu, takže by oproti plánu klesly o téměř 270 tisíc korun. Obec tak vloni na investice využila téměř 1,5 milonu korun ze svých úspor z minulých let.

Ve většině položek byly výdaje nižší proti plánu, nejvíce ve ve výdajích na komunální služby a územní rozvoj (-579 tisíc). Naopak nejvíce vzrostla položka Místní správa, která byla nakonec téměř dvojnásobná, když narostla o 625 tisíc korun, a to zejména kvůli rekonstrukci kanceláří obecního úřadu. O 224 tisíc korun vzrostly výdaje také v položce Zájmová činnost a rekreace, kde celkem obec vydala 524 tisíc korun.

Na rok 2009 přitom obec už počítá s nižšími příjmy: 3 154 tisíc. To odpovídá vývoji ekonomické situace v České republice zasažené stejně jako celý svět ekonomickou krizí.

Dále následuje tabulka, jak byla publikována na www.obec-vsestudy.cz.
Celý příspěvek

Veřejné zasedání zastupitelstva + návrh rozpočtu 2009

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Všestudy, které se koná ve středu 19. 11. 2008 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Všestudech.

  1. Zahájení
  2. Rozpočtové opatření na rok 2008
  3. Schválení rozpočtu na rok 2009
  4. Schválení žádosti o dotaci
  5. Jmenování inventarizační komise
  6. Diskuze
  7. Závěr

Ing. arch. Jiří Hánl
starosta obce

Vyvěšeno 3.11.2008
Dále v článku následuje návrh rozpočtu na rok 2009.
Dne 4/11/08 převzato z www.obec-vsestudy.cz.
Celý příspěvek