Usnesení 9/2009 a zápis 9/2009

zasedání zastupitelstva v obci VšestudyNa posledním letošním zasedání seznámili zastupitelé občany s nejdůležitějšími aktivitami, které obec během roku 2009 realizovala. Tento sumář se stal tradicí, neboť jej obec publikuje pravidelně od roku 2005 – odkazy na jednotlivé přehledy jsou v úvodu článku o výstavbě chodníků.

Zastupitelé také odsouhlasili podání žádosti o dotaci na výstavbu chodníků, konkrétně etap I (ulice Vltavská) a J (U Zvoničky) – opět viz předchozí článek.

V rámci diskuze se občané také dozvěděli, že firma KMPS Financial Group, která vlastní bývalou sušárnu u dálnice, požádala obec o souhlas s vybudováním fotovoltaické elektrárny na přilehlých pozemcích. Protože se ale s představiteli obce neshodla na podmínkách povolení, svolení nezískala.

Zasedání se v pondělí 23/11/09 (dle plánu) vedle šesti zastupitelů zúčastnilo pět obyvatel obce.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 8/12/09 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Usnesení 8/2009 a zápis 8/2009

obecní rozhlas: reproduktorCelkem pětkrát se zastupitelé Všestud sejdou od ledna do konce září příštího roku. Alespoň tak si zatím naplánovali veřejná zasedání na rok 2010, aby tak navázali na letošní zasedání naplánovaná v květnu na celý zbytek roku.

Na zasedání, na které se dne 26/10/09 vedle všech sedmi zastupitelů přišli podívat ještě tři občané obce, informovali také o zakoupení rozhlasové ústředny, o němž rozhodli minule. Hovořilo se také o volném pobíhání psů ve vsi. Majitelé těchto psů by si je měli hlídat, protože jinak mohou být pohnáni k přestupkové komisi v Kralupech.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 4/11/09 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Usnesení 7/2009 a zápis 7/2009

zastupitelé VšestudObec Všestudy si za 51 tisíc korun pořídí novou rozhlasovou ústřednu, neboť ta stávající je momentálně nefunkční. Nová ústředna firmy JD Rozhlasy bude připravena i na možnost dalšího rozšíření systému o bezdrátové ampliony a případné další prvky. Výrobce dodává nejrůznější doplňkové moduly, které umožní ovládání ústředny prostřednictvím telefonu či třeba možnost pro občany zavolat na určené telefonní číslo a tam si celé hlášení vyslechnout.

Občan Václav Pech na zasedání v diskuzi chválil rozkvět obce v posledních letech a navrhl, že by obec měla zvážit pořízení obecního znaku. Nabídl, že heraldický návrh a pořízení obecního znaku zaplatí TJ Sokol Všestudy. Starosta obce Jiří Hánl považuje pořízení znaku za přínosné. Václav Pech dále přednesl návrh zbudovat po dohodě s majitelem pozemku v místě Lad (pod petanquovým hřištěm) přístřešek, který by se dal využívat při různých příležitostech. V rámci diskuze se také hovořilo o obecní kronice, která se někdy začátkem 90. let ztratila – podle mnohých kvůli zápisům z dob budování socialismu.

Zasedání se ve středu 30/9/09 vedle sedmi zastupitelů zúčastnilo celkem sedm občanů.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 14/10/09 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Usnesení 6/2009 a zápis 6/2009

zastupitelé a hosté na zasedáníMimořádné množství obyvatel Všestud si nenechalo ujít šesté letošní zasedání zastupitelstva, které se konalo 31/8/09. Vedle sedmi zastupitelů a tří jejich hostů dorazilo 67 občanů obce, aby zjistili podrobnosti o plánované kanalizaci (základní informace o ní již byly publikovány). Obec hodlá tlakovou kanalizaci s odvodem splaškových vod přes Veltrusy do čističky v Kralupech nad Vltavou realizovat v případě, že se jí podaří získat na výstavbu dotaci. Na následné otázky občanů odpovídal vedle starosty obce také Ivan Fiala, projektant kanalizace a Jaroslav Hubáček, který pro obec zajišťuje dotace. Stanislav Bulva, investiční ředitel společnosti Vodárny Kladno-Mělník (VKM), se omluvil.

Zastupitelé také schválili uzavření mandátní smlouvy na pořízení územního plánu obce Všestudy s Renatou Perglerovou (ta se zasedání zúčastnila jako host). Ta se tak za cenu 60 tisíc korun postará o legislativní správnost celého procesu přípravy a schvalování územního plánu vypracovaného ing. arch. Jarmilou Zahradníkovou, která byla vybrána na minulém zasedání zastupitelstva.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 12/9/09 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Usnesení 5/2009 a zápis 5/2009

současnáý podoba územního plánu se bude měnitNový územní plán obce bude připravovat ing. arch. Jarmila Zahradníková za 140 tisíc korun. Projektovou dokumentaci splaškové kanalizace obce připraví ing. Ivan Fiala – Projekty za 405 tisíc korun. To byly dva z bodů veřejného zasedání v pondělí 20/7/09. Současně zastupitelé schválili znění informačního dopisu pro obyvatele obce Všestudy, ve kterém jim popisují způsob napojení na chystanou kanalizační síť – více informací najdete v dříve publikovaném materiálu a na dalším zasedání dne 31/8/09 v hostinci U Přemysla.

Následuje usnesení a zápis, jak byly koncem července 2009 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Usnesení 4/2009 a zápis 4/2009

budova obecního úřadu VšestudyNa veřejném zasedání v pondělí 22/6/09 zastupitelé schválili závěrečný účet obce za rok 2008.

Starosta také informoval o probíhající přípravě úpravy územního plánu obce. Své podněty ke změnám podalo celkem osm majitelů pozemků v katastru obce. Nyní je budou zastupitelé posuzovat.

V závěru pak ještě zastupitelé informovali o tom, že úpravy návsi obce začnou v polovině července 2009 a že dětské hřiště už bylo doplněno o nové herní prvky a přístřešek.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 14/7/09 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Usnesení 3/2009 a zápis 3/2009

logo Czech PointVšestudy chtějí svým občanům nabídnout služby Czech Point. Každý občan může na místě označeným tímto logem získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a může také učinit jakékoliv podání ke státu. Nyní tak lze prostřednictvím Czech Pointu ihned získat ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů. Na veřejném zasedání, které proběhlo v pondělí 25/5/09 obec informovala o tom, že podala žádost o dotaci na technické vybavení pro tyto služby.

Zastupitelé mimo jiné informovali o výběru dodavatele pro zhotovení chodníku v ulici Veltruská a projektu návsi. Další dodavatel pak byl vybrán pro zhotovení přístřešku na dětské hřiště. To bude letos bude doplněno o další herní prvky stejné firmy, která hřiště loni vybudovala.

Následuje usnesení a zápis, jak byly publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Usnesení 2/2009 a zápis 2/2009

Všestudští zastupitelé zasedajíStarosta obce Všestudy svolal zasedání zastupitelstva, aby zastupitelé odsouhlasili žádost o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst (FROM) Středočeského kraje. Souhlas zastupitelstva je totiž jednou z podmínek žádosti.

Program přitom krajské zastupitelstvo schválilo 13/3/09, hejtman výzvu zveřejnil 16/3/09 a žádosti přijímá kraj do 16/4/09. Obce a města tak měly minimum času na přípravu žádosti a její schválení (pozvánka na zasedání musí být zveřejněna dva týdny před zasedáním). I to je důvodem pro návrh starosty Všestud Jiřího Hánla pro častější konání zasedání. Ta dosud probíhala ve čtvrtletních cyklech (což je minimum požadované zákonem).

Pátečnímu zasedání tentokrát přihlíželi pouze tři návštěvníci.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 17/4/09 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Usnesení 1/2009 a zápis 1/2009

Zatímco v březnu 2008 zastupitelé na svém prvním zasedání v novém roce hlasovali pěti hlasy proti návrhu na valorizaci odměn, na letošním prvním zasedání 28/1/09 s ní pět zastupitelů souhlasilo, dva se zdrželi. K navýšení tak dochází po více než dvou letech, neboť dosavadní odměny byly stanoveny na druhém zasedání zastupitelů po jejich zvolení v prosinci 2006.

Každý měsíc tak obec na odměnách zastupitelům až do konce roku 2008 vyplácela 30 050 Kč (resp. 29 140 Kč od října 2007 – tehdy byla snížena částka o odměnu za předsednictví komise). Od ledna činí měsíční suma odměn zastupitelů 33 620 Kč.

Problematika odměňování zastupitelů byla popsána v dřívějším článku.

Kromě toho odsouhlasili zastupitelé příspěvek ve výši 30 tisíc korun pro SK Viktoria Všestudy. Ten tak byl po několika letech snížen. Loni i předloni dostal klub o 20 tisíc korun více, před tím činil příspěvek 40 tisíc korun. Na zasedání zastupitelé vysvětlovali, že na podporu sportovních aktivit v obci mají nachystáno celkem 50 tisíc korun. Pokud se do konce dubna 2009 nepřihlásí jiný zájemce, bude podpora pro SK Viktoria o zbylých 20 tisíc korun navýšena na dalším jednání zastupitelstva. V tuto chvíli působí v obci kromě SK Viktoria Všestudy už pouze jediná sportovní organizace: TJ Sokol Všestudy, která zde provozuje tenisový kurt. Sokol však v posledních letech obec o podporu nežádal.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 7/2/09 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek