Za odvod odpadních vod zaplatí všestudští 1295 Kč za osobu a rok

plastové odpadní potrubíKanalizace už je dokončená a od 22/4/15 se postupně připojují první domy. Na veřejném zasedání 8/4/15 představil starosta obce Jiří Hánl hlavní body navržené smlouvy o odvádění odpadních vod. Zastupitelé se domluvili, že nejjednodušší bude platba podle počtu obyvatel v domě, kteří se přihlásí na základě čestného prohlášení.

Za každou osobu zaplatí ročně poplatek ve výši 1295 Kč. Ten vychází z ceny 37 Kč/m3 odpadních vod a normované spotřeby 35 m3 na osobu. Do kanalizace je pod sankcí zakázáno vypouštět dešťové vody i třeba vodu z bazénů a samozřejmě nebezpečné látky, které nejsou určené pro běžné použití v domácnosti. Podnikatelské a jiné subjekty budou tzv. stočné platit podle množství vodného. Platit se bude dvakrát ročně, vždy v dubnu (v roce 2015 v květnu) a v říjnu.

Dále v textu najdete kompletní návrh smlouvy a další dokumenty související s tlakovou kanalizací.

Informace už byly zveřejněné na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Výstavba kanalizace v obci Všestudy se blíží

plastové odpadní potrubíObec Všestudy vypsala výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu Technického dozoru investora na stavbu
Všestudy – tlaková kanalizace. Přihlášky splňující parametry zveřejněné (pdf dokument; 354 kB) výzvy mají zájemci podávat do 9/9/13. Výstavba by měla probíhat mezi 10/13 a 12/14 a celkem by v obci mělo být na kanalizaci napojeno 96 objektů

Už dříve (28/7/13) přitom obec informovala majitele nemovitostí v obci Všestudy o způsobu realizace tlakové kanalizace. Obec uhradí za každou jednotlivou přípojku celkové náklady ve výši 55,5 až 60,5 tisíce korun, majitel nemovitosti pak potrubí přivádějící splašky ze stávající kanalizace (jímky) do sběrné jímky – cena cca 1600 Kč za metr a třífázovou přípojku elektro do rozvaděče čerpací stanice – cena cca 300 Kč za metr. Kromě výše uvedených nákladů bude každý zájemce o připojení hradit spoluúčast na samostatné přípojce ve výši 5000 Kč. Nemovitost, která není trvale obývána a není určena k podnikání, hradí při připojení na kanalizaci všechny náklady.

Podrobnosti viz dále.

Informace dle oficiálního webu obce.

Celý příspěvek