Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

logo Skupiny ČEZFirma ČEZ Distribuce oznamuje, že v úterý 13/03/12 bude mezi 7:30 a 15:30 hod. v obci Všestudy včetně domova důchodců a sušičky u Dušníky nad Vltavou přerušena dodávka elektřiny.

Dodavatel elektřiny doporučuje provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod a odpojit elektrické spotřebiče ze sítě. Upozorňuje také, že z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím.

Bližší informace lze získat na poruchové lince 840 850 860.

Podle oficiálního webu obce, kde bylo oznámení publikováno 29/2/12.

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

logo Skupiny ČEZFirma ČEZ Distribuce oznamuje, že ve středu 12/10/11 bude mezi 7:30 a 14:30 hod. v obci Všestudy s výjimkou domova důchodců přerušena dodávka elektřiny.

Dodavatel elektřiny doporučuje provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod a odpojit elektrické spotřebiče ze sítě. Upozorňuje také, že z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím.

Bližší informace lze získat na poruchové lince 840 850 860.

Podle oficiálního webu obce, kde bylo oznámení publikováno 5/10/11.

Usnesení a zápis 3/2011

starosta obce Všestudy ukazuje schválený návrh obecního znaku a vlajkyZastupitelé schválili pro obec Všestudy nový znak a vlajku; pískovna za dálnicí směrem na Dušníky nad Vltavou se bude zvětšovat a obec z toho získá statisíce ročně; po přijetí dotace je možné zahájit další etapu výstavby chodníků v obci v realizaci firmy Inpros Praha – to jsou jen tři nejdůležitější body z předprázdninového zasedání zastupitelstva Všestud, které se uskutečnilo v pondělí 20/6/11. Kromě všech sedmi zastupitelů jej navštívilo dalších osm lidí.

Dále v článku následují podrobnější informace ze zasedání a samozřejmě také usnesení a zápis, jak byly 13/7/11 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

logo Skupiny ČEZFirma ČEZ Distribuce oznamuje, že dne 13/4/11 a 20/4/11 bude mezi 7:30 a 15:00 hod. v obci Všestudy s výjimkou domova důchodců přerušena dodávka elektřiny.

Dodavatel elektřiny doporučuje provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod a odpojit elektrické spotřebiče ze sítě. Upozorňuje také, že z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím.

Bližší informace lze získat na poruchové lince 840 850 860.

Podle oficiálního webu obce, kde byla pozvánka publikována dne 28/3/11.