První zasedání letošního roku proběhne 5/3/12

Poprvé v roce 2012 se zastupitelé obce Všestudy sejdou v pondělí 5/3/12 od 19:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Projednání finančních příspěvků jednotlivým organizacím
3. Projednání pořízení Změny č. 1 územního plánu Všestudy
4. Projednání připojení obce k akci „Vlajka pro Tibet“
5. Diskuse
6. Závěr

Podle oficiálního webu obce, kde byla pozvánka publikována dne 23/2/12.

Usnesení a zápis 5/2011

Na svém minulém zasedání, keré se uskutečnilo 24/10/11, schválili zastupitelé Vnitřní směrnici obce Všestudy č. 1/2011 pro vedení účetnictví, účtový rozvrh, odpisový plán a plán inventur na rok 2011 – tuto směrnici nezveřejnili (vyžádáme si ji). Kromě toho provedli úpravu rozpočtu – žádáme o podrobnosti k doplnění. Kromě toho všichni souhlasili s podáním žádostí o dotace na vybudování chodníků „Obytná zóna G + K“ a na „Všestudy – kanalizace výtlak V 1“.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 7/12/11 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Usnesení a zápis 3/2011

starosta obce Všestudy ukazuje schválený návrh obecního znaku a vlajkyZastupitelé schválili pro obec Všestudy nový znak a vlajku; pískovna za dálnicí směrem na Dušníky nad Vltavou se bude zvětšovat a obec z toho získá statisíce ročně; po přijetí dotace je možné zahájit další etapu výstavby chodníků v obci v realizaci firmy Inpros Praha – to jsou jen tři nejdůležitější body z předprázdninového zasedání zastupitelstva Všestud, které se uskutečnilo v pondělí 20/6/11. Kromě všech sedmi zastupitelů jej navštívilo dalších osm lidí.

Dále v článku následují podrobnější informace ze zasedání a samozřejmě také usnesení a zápis, jak byly 13/7/11 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Usnesení a zápis 2/2011

Hlasování všestudských zastupitelůObě dvě sportovní organizace působící v obci Všestudy požádaly o dotaci na sportovní činnost. Obec na ni ve svém rozpočtu vyčlenila 30 tisíc korun. Na zasedání pak zastupitelé schválili dotaci ve výši 15 tisíc korun pro fotbalový klub SK Viktoria Všestudy a tři tisíce korun pro TJ Sokol Všestudy (v obci vlastní tenisový kurt).

Vedle toho zastupitelé schválili závěrečný účet obce v navržené podobě.

Druhého letošního zasedání, které proběhlo 9/5/11, se vedle všech sedmi zastupitelů zúčastnili čtyři návštěvníci.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 13/6/11 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Druhé zasedání proběhne v pondělí 9/5/11

Druhé letošní zasedání zastupitelstva obce Všestudy se uskuteční v pondělí 9/5/11 od 19:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Závěrečný účet obce za rok 2010
3. Projednání a odsouhlasení dotací pro sportovní kluby
4. Vyhodnocení akcí organizovaných obcí
5. Diskuse
6. Závěr

Podle oficiálního webu obce, kde byla pozvánka publikována dne 20/4/11.

Akce chodníky: obec má stavební povolení

studie chodníků v obci VšestudyOdbor dopravy Městského úřadu Kralup nad Vltavou vydal ve svém řízení dne 2/3/11 stavební povolení pro výstavbu chodníků v obci Všestudy – etapu H.

Pokud tedy obec získá dotace z rozpočtu Středočeského kraje, nebude pokračování výstavby chodníků nic bránit.

V přiloženém souboru (pdf, 233 kB) je plné znění oznámení, jak bylo 4/3/11 publikováno na oficiálním webu obce.

Akce chodníky: začalo stavební řízení

studie chodníků v obci VšestudyOdbor dopravy Městského úřadu Kralup nad Vltavou zahájil stavební řízení výstavby chodníků v obci Všestudy – etapu H. Obec se tak připravuje na eventuální pokračování výstavby chodníků v případě, že získá dotaci z rozpočtu Středočeského kraje (podobně jako v roce 2010). Kromě výstavby nového chodníku by došlo k rekonstrukci některých starších – vše ve stejném duchu jako dosavadní výstavba chodníků.

V přiloženém souboru (pdf, 181 kB) je plné znění oznámení, jak bylo 7/1/11 publikováno na oficiálním webu obce.

Usnesení a zápis 7/2010

Obec Všestudy na svém druhém zasedání zastupitelů v pondělí 22/11/10 schválila smlouvu s projektantem kanalizace a mandátní smlouvu s firmou KTP, která se pro obec pokusí získat dotaci na vybudování kanalizace.

Zastupitelé také schválili obsazení výborů a komisí, které tak budou pracovat v následujícím složení:
kontrolní výbor: Radomír Pedlik (předseda), Ivo Lorenc a Monika Petřinová
finanční výbor: Věra Váňová (předsedkyně), Gabriela Houšková a Lucie Horáková
stavební a sportovní komise: Karel Šimek (předseda), Radek Pech a Iva Trpková
kulturní a sociální komise: Hana Pavlinská (předsedkyně), Jana Houšková a Věra Váňová
komise veřejného pořádku a veřejné zeleně: Jaroslav Horák (předseda), Vladimíra Holásková, Jiří Tůma

Následuje usnesení a zápis, jak byly 27/12/10 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Usnesení 6/2010 a zápis 6/2010

zastupitelé Všestud jednajíAby obec mohla čerpat získanou dotaci, musí obec formálně vše stvrdit podle požadavků Středočeského kraje – proto byla hlavním bodem jednání zastupitelů svolaného na 16/8/10 právě dotace z programu FROM.

Kromě toho zastupitelé ještě schválili darovací smlouvy zajišťující pobyt jedné občanky obce v domě s pečovatelskou službou v Kralupech nad Vltavou, kam si sama přála se kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu přestěhovat. Transakce obec nestojí žádné prostředky. Kromě toho starosta obce Jiří Hánl ještě informoval o chystané výstavbě chodníků (která v tomto týdnu začala) a o plánech na další rozvoj obce. Zasedání přihlíželi čtyři návštěvníci.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 23/8/10 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek