Další zasedání zastupitelů bude 16/8/10

Další zasedání zastupitelů obce Všestudy mimo původní plán se uskuteční v pondělí 16/8/10 od 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Na programu je jeden konkrétní bod: přijetí dotace z programu FROM na komunikace a chodníky – etapy Vltavská (I) a U Zvoničky (J). Stejnou záležitost zastupitelé schválili na minulém zasedání.

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Schválení přijetí dotace z programu FROM z rozpočtu Středočeského kraje na akci „oprava chodníků v obci Všestudy etapa I + J
3. Různé
4. Diskuze
5. Závěr

Podle oficiálního webu obce, kde byla informace publikována 28/7/10.

Usnesení 5/2010 a zápis 5/2010

Na neohlášeném zasedání zastupitelů obce Všestudy byl v pondělí 26/7/10 na programu pouze jeden formální bod, a to přijmutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v roce 2010. O získání dotace zastupitelé informovali na minulém zasedání.

Následuje usnesení a zápis, jak byly hned 26/7/10 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Usnesení 4/2010 a zápis 4/2010

ilustrace: detail chodníku z betonových kostekObec Všestudy získala dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst ve výši 1 553 877 korun. Dotace je určena na výstavbu chodníků – etapa Vltavská a U Zvoničky (plány viz starší článek). Zhotovitelem bude již ověřená firma Červenka, která celou zakázku realizuje za necelých 1,9 miliónu korun.

Hlavním bodem jednání bylo schválení závěrečného účtu obce Všestudy. Ten byl kvůli drobnému formálnímu nedostatku schválen s výhradou.

V diskuzi se zastupitelé a dva návštěvníci zasedání dozvěděli, že rychle jezdící nákladní vozy převážejí zeminu z kompostárny do Dušník nad Vltavou. Dopravce už byl upozorněn, aby omezil rychlost při průjezdu obcí a dával pozor, aby zemina nezůstávala na silnici.

Oproti plánu se zasedání konalo už 28/6/10.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 30/6/10 publikovány na oficiálním webu obce.

Celý příspěvek

Závěrečný účet obce za rok 2009

ilustrace: penízeHospodaření obce Všestudy skončilo v roce 2009 schodkem ve výši 124 080 korun, přičemž podle schváleného návrhu rozpočtu měl schodek přesáhnout 1,5 miliónu korun. Razantnímu snížení schodku pomohly dotace v celkovém objemu téměř 2,3 miliónu korun, z čehož většinu (bezmála 2,2 miliónu) činila dotace na opravu chodníků. Obec měla na konci roku na účtu více než 8,2 miliónu korun.

To jsou hlavní informace vyplývající ze závěrečného účtu obce Všestudy za rok 2009, jak byl 9/6/10 večer zveřejněn na oficiálním webu obce. Údaje jsou tentokrát v jiném formátu, než jak byl zveřejněn závěrečný účet za rok 2008. Závěrečný účet bude jedním z hlavních bodů veřejného zasedání.

Dále následuje obsah oficiálního oznámení.
Celý příspěvek

Usnesení 3/2010 a zápis 3/2010

obecní úřad VšestudyKromě počtu členů zastupitelstva (o čemž jsme informovali v předchozím článku) zastupitelé na svém jednání odsouhlasili dotace na sportovní účely: 40 tisíc dostane fotbalový klub SK Viktoria Všestudy a deset tisíc TJ Sokol Všestudy provozující v obci tenisový kurt.

Zastupitelé také odsouhlasili koupi pozemků, na nichž jsou chodníky podél Veltruské ulice za cenu 200 Kč/m2 v celkové hodnotě 16 600 Kč. Informovali také o vybudování autobusové čekárny a přístřešku na návsi, který postaví firma KN Sdružení podnikatelů se sídlem ve Vražkově.

Oproti plánu se zasedání konalo už 10/5/10, vedle všech zastupitelů jej navštívili dva občané Všestud.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 20/5/10 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Zámek Veltrusy získá 232 milióny, přijďte zjistit nač

pavilón Přátelství v zámeckém parku VeltrusyV pátek 30/4/10 odpoledne přijede do Veltrus ministr kultury ČR Václav Riedlbauch, generální ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková a další lidé, aby slavnostně zahájili projekt Schola naturalis. V rámci něj získá zámecký park Veltrusy z Integrovaného operačního programu a státního rozpočtu během tří let přes 230 miliónů korun. Areál by se tak měl do konce roku 2013 proměnit ve vzorový model kulturní krajiny s lesy, poli, loukami, architekturou a vodními toky, aby nadále sloužil jako výukové centrum pro implementaci Evropské úmluvy o krajině.

Schola naturalisHned následující den 1/5/10 se mohou všichni zájemci o dění v areálu zámeckého parku podrobněji seznámit s přínosy projektu Schola naturalis. Součástí prezentace bude nejen stručné slovo o principech projektu, ale i prohlídka většiny míst, kterých se projekt dotkne, přímo v terénu. Vzhledem k velikosti parku bude tato prohlídka probíhat na kolech, přičemž se začíná v 15:00 poblíž hlavní zámecké budovy – u sochy Svatého Jana Nepomuckého.

Více informací zjistíte v článku na webu Dolní Povltaví.

Zasedání se posouvá na 10. května 2010

O tři týdny dozadu posouvají zastupitelé veřejné zasedání. To se tak namísto původně plánovaného pondělí 31/5/10 uskuteční už v pondělí 10/5/10, a to ve stejném čase: od 19:00, a na stejném místě: v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Odsouhlasení dotací na sportovní účely
3. Odsouhlasení kupní smlouvy na pozemek
4. Stanovení počtu členů zastupitelstva na volební období 2010-2014
5. Různé
6. Diskuze
7. Závěr

Podle oficiálního webu obce, kde byla informace publikována 26/4/10.

Usnesení 6/2009 a zápis 6/2009

zastupitelé a hosté na zasedáníMimořádné množství obyvatel Všestud si nenechalo ujít šesté letošní zasedání zastupitelstva, které se konalo 31/8/09. Vedle sedmi zastupitelů a tří jejich hostů dorazilo 67 občanů obce, aby zjistili podrobnosti o plánované kanalizaci (základní informace o ní již byly publikovány). Obec hodlá tlakovou kanalizaci s odvodem splaškových vod přes Veltrusy do čističky v Kralupech nad Vltavou realizovat v případě, že se jí podaří získat na výstavbu dotaci. Na následné otázky občanů odpovídal vedle starosty obce také Ivan Fiala, projektant kanalizace a Jaroslav Hubáček, který pro obec zajišťuje dotace. Stanislav Bulva, investiční ředitel společnosti Vodárny Kladno-Mělník (VKM), se omluvil.

Zastupitelé také schválili uzavření mandátní smlouvy na pořízení územního plánu obce Všestudy s Renatou Perglerovou (ta se zasedání zúčastnila jako host). Ta se tak za cenu 60 tisíc korun postará o legislativní správnost celého procesu přípravy a schvalování územního plánu vypracovaného ing. arch. Jarmilou Zahradníkovou, která byla vybrána na minulém zasedání zastupitelstva.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 12/9/09 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Usnesení 2/2009 a zápis 2/2009

Všestudští zastupitelé zasedajíStarosta obce Všestudy svolal zasedání zastupitelstva, aby zastupitelé odsouhlasili žádost o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst (FROM) Středočeského kraje. Souhlas zastupitelstva je totiž jednou z podmínek žádosti.

Program přitom krajské zastupitelstvo schválilo 13/3/09, hejtman výzvu zveřejnil 16/3/09 a žádosti přijímá kraj do 16/4/09. Obce a města tak měly minimum času na přípravu žádosti a její schválení (pozvánka na zasedání musí být zveřejněna dva týdny před zasedáním). I to je důvodem pro návrh starosty Všestud Jiřího Hánla pro častější konání zasedání. Ta dosud probíhala ve čtvrtletních cyklech (což je minimum požadované zákonem).

Pátečnímu zasedání tentokrát přihlíželi pouze tři návštěvníci.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 17/4/09 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek