Veřejné zasedání zastupitelstva

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Všestudy, které se koná v pátek 10. 4. 2009 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Všestudech.

  1. Zahájení
  2. Schválení žádosti o dotaci z programu FROM z rozpočtu Středočeského kraje na akci „Vybudování chodníku v obci Všestudy etapa B + úprava návsi etapa F“
  3. Různé
  4. Diskuze
  5. Závěr

Ing. arch. Jiří Hánl
starosta obce

Vyvěšeno 25. 3. 2009

Převzato z www.obec-vsestudy.cz.