Obec hodlá směnit pozemky

pozemek 171/34, který obec směnou získáV rámci pokračování výstavby chodníků v obci musí obec získat pozemky, na nichž jsou chodníky realizovány, do svého vlastnictví. To je jednou z podmínek dotací. Z toho důvodu obec zveřejnila záměr směny pozemků. Za část ulice Ke Kostelíku ve vlastnictví Jaromíra Pavliše (celkem 633 m2) dá dva menší pozemky (se shodnou celkovou výměrou).

Dále v příspěvku najdete mimo jiné i zvýrazněné pozemky, o které se jedná (obrázky nejsou v měřítku). Pozemky můžete najít v online katastru nemovitostí.

Následuje oznámení, jak bylo 27/1/11 publikováno na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek