Třetí zasedání proběhne 17/6/13

V pondělí 17/6/13 od 19:00 se potřetí v letošním roce sejdou v zasedací místnosti obecního úřadu zastupitelé obce Všestudy.

Program zasedání
1. Zahájení
2. Schválení závěrečného účtu a účetní uzávěrky
3. Projednání kupní smlouvy mezi H+P stav s.r.o. a obcí – vodovod a projednání smlouvy o vkladu mezi Obcí Všestudy a Středočeské vodárny, a.s. a Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
4. Odsouhlasení zadání poptávky na zhotovitele autobusové čekárny v Dušníkách n. Vlt.
5. Informace o přípravě výběrového řízení na zhotovitele akce „Všestudy-tlaková kanalizace“
6. Diskuse
7. Závěr

Podle oficiálního webu obce, kde byla pozvánka publikována dne 29/5/13.

Všestudy chtějí zadat veřejnou zakázku na kanalizaci

Celkem 96 domácích čerpacích stanic a 5348 metrů kanalizačních řadů a veřejných částí domovních přípojek chce v rámci další etapy výstavy kanalizace vybudovat obec Všestudy. Vzhledem k rozsahu zakázky chce obec na tuto investici vyhlásit tzv. veřejnou zakázku, aby mohla vybrat vhodného dodavatele. Obec proto zveřejnila odůvodnění této veřejné zakázky, jehož plné znění si můžete dále přečíst.

Pdf podoba oznámení byla na oficiálním webu obce publikována 5/3/13.
Celý příspěvek

První zasedání bude v pondělí 11/2/13

Poprvé v roce 2013 se zastupitelé obce Všestudy sejdou na veřejném zasedání dne v pondělí 11/2/13  od 19:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program zasedání
1. Zahájení
2. Akceptace žádosti o dotaci z OPŽP na stavbu kanalizace
3. Schválení uveřejnění předběžného oznámení ve Věstníku veřejných zakázek a souhlas s uspořádáním vlastního zadávacího řízení
4. Záměr pronajmout obecní pozemky (zahrádky) č.k.n. 265 a 270 v k.ú. Všestudy
5. Vlajka pro Tibet
6. Diskuse
7. Závěr

Podle oficiálního webu obce, kde byla pozvánka publikována dne 30/1/13.

pozn.: dosud nebylo zveřejněno:

Usnesení č. 4/2012

V pondělí 1/10/12 proběhlo jedno z nejvíce navštívených zasedání zastupitelů obce Všestudy. Vedle všech sedmi zastupitelů dorazilo také deset občanů, aby se mimo jiné dozvěděli podrobnosti o školce, uvolnění starosty (o obém jsme informovali v samostatném článku), ale také změně územního plánu, kterou žádá nový majitel pískovny – firma České štěrkopísky, jejíž zástupce byl zasedání přítomen.

Na začátek zastupitelé odsouhlasili různé koupě a prodeje pozemků a rozpočtovým opatřením, které odráží získané dotace obce na budování kanalizace a další etapu chodníků v obci Všestudy. Kanalizační propojení obce Všestudy přes Veltrusy až na hlavní vedení do čističky odpadních vod v Kralupech budou společně rovným dílem financovat tři subjekty: vedle obce Všestudy město Veltrusy a Stanislav Kohout, který ve Veltrusích realizuje rozsáhlý developerský projekt (Villapark Veltrusy). Každý z těchto tří subjektů přispěje na tuto etapu částkou 791 tisíc korun. Celková cena realizace činí 6,4 miliónu korun, její největší část pokryje dotace, kterou získala obec Všestudy.

V pořadí 12. bodem jednání bylo uvolnění starosty a následně odsouhlasení výběru zhotovitele projektu MŠ Všestudy. K obému proběhla diskuze, nicméně nikdo nevznesl proti těmto bodům žádné námitky. Od října 2012 tak má obec tzv. uvolněného starostu (co to znamená jsme psali). Školku chce obec vybudovat v prvním patře  obecního úřadu. Kapacita jednotřídní školky bude 20 dětí, což by mělo potřeby obce pokrýt. Obec se nyní snaží získat dotace, aby mohla  co nejdříve zahájit realizaci. Projekt školky připraví ing. arch. František Bílek za cenu 295 tisíc korun.

Zasedání se tentokrát vzhledem k počtu projednávaných bodů i jejich charakteru protáhlo na téměř 1,5 hodiny a další informace z něj by se měly objevit v zápisu, který zatím nebyl zveřejněn. Jakmile se tak stane, doplníme jej, stejně jako v případě zápisu ze zasedání č. 2/2012, který byl zveřejněn taktéž 17/10/12.

Následuje usnesení, jak bylo 17/10/12 publikováno na oficiálním webu obce.  
Celý příspěvek

Usnesení a zápis 3/2012

Na svém třetím zasedání dne 9/7/12 měla obec Všestudy pouze tři body k jednání. Jednak odsouhlasila celoroční hospodaření obce, o kterém jsme informovali, následně pověřila starostu k uzavření smlouvy s firmou připravující podklady pro budování tlakové kanalizace a nakonec ještě odsouhlasilo záměr prodat pozemek pod bývalou autobusovou zastávkou na návsi obce Všestudy. Vše bylo jednomyslně schváleno všemi sedmi zastupiteli.

Následuje usnesení, jak byly 17/10/12 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Čtvrté zasedání bude 1/10/12

Letos počtvrté se zastupitelé obce Všestudy sejdou na veřejném zasedání v pondělí 1/10/12 od 19:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program zasedání
1. Zahájení
2. Koupě pozemku p.č. 261/18 a p.č. 261/20 v k.ú Všestudy u Veltrus
3. Koupě spoluvlastnického podílu na pozemky č.st. 6,10 a 11/2 dle PK a č. 194/1, 194/3 a par.č. 9 dle KN v k.ú. Dušníky nad Vltavou
4. Prodej pozemku č.st. 122 v k.ú. Všestudy u Veltrus
5. Rozpočtové opatření č. 2
6. Schválení smlouvy o spolufinancování kanalizace – výtlak V1
7. Schválení zadání změny č. 1 ÚP Všestudy
8. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku č. 270 v k.ú. Dušníky nad Vltavou
9. Uvolnění starosty
10. Schválení zhotovitele projektové dokumentace na MŠ Všestudy
11. Diskuse
12. Závěr

Podle oficiálního webu obce, kde byla pozvánka publikována dne 19/9/12.

Usnesení a zápis 2/2012

budova obecního úřadu VšestudyZhotovitele pro dvě investiční akce v celkové hodnotě přesahující deset milionů korun schválili na svém posledním zasedání dne 7/5/12 zastupitelé obce Všestudy. Pokračování výstavby chodníků (etapa G+K) tak za 3,7 milionu korun zajišťuje firma Fabrealstav. Budování kanalizace v obci zahajuje výstavbou výtlaku v hodnotě 6,4 milionu korun firma FK Bau. Zastupitelé současně odsouhlasili příjem dotací v celkové výši téměř 7,8 milionu korun, které z větší části pokryjí zmíněné investice.

Obec zatím nezveřejnila zápis z tohoto zasedání.

Následuje usnesení, jak bylo 26/6/12 publikováno na oficiálním webu obce.

Dne 18/10/12 byl do článku doplněn i zápis, který obec zveřejnila 17/10/12.

Celý příspěvek

Druhé zasedání proběhne 7/5/12

Už druhé zasedání zastupitelů obce Všestudy (z prvního zatím nebyl zveřejněn zápis ani usnesení) v roce 2012 se uskuteční v pondělí 7/5/12 od 19:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Odsouhlasení výběru firmy na zhotovení akce „Chodníky etapa G+K“
3. Odsouhlasení výběru firmy na zhotovení akce „Kanalizace-výtlak V1“
4. Odsouhlasení věcného břemene pro firmu NOSTA-HERTZ
5. Diskuse
6. Závěr

Podle oficiálního webu obce, kde byla pozvánka publikována dne 25/4/12.

Usnesení a zápis 5/2011

Na svém minulém zasedání, keré se uskutečnilo 24/10/11, schválili zastupitelé Vnitřní směrnici obce Všestudy č. 1/2011 pro vedení účetnictví, účtový rozvrh, odpisový plán a plán inventur na rok 2011 – tuto směrnici nezveřejnili (vyžádáme si ji). Kromě toho provedli úpravu rozpočtu – žádáme o podrobnosti k doplnění. Kromě toho všichni souhlasili s podáním žádostí o dotace na vybudování chodníků „Obytná zóna G + K“ a na „Všestudy – kanalizace výtlak V 1“.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 7/12/11 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek