Všestudy mají stavební povolení pro kanalizaci

plastové odpadní potrubíOdbor životního prostředí městského úřadu Kralupy nad Vltavou vydal 14/4/11 ve vodoprávním řízení stavební povolení k provedení stavby vodního díla Všestudy – tlakové kanalizace.

Před měsícem přitom získala obec stavební povolení na další etapu výstavby chodníků. V obou případech se stavby začnou realizovat až poté, co se obci podaří získat na danou stavební akci dotaci, protože obec sama nemá dostatek prostředků, aby si mohla podobně náročné investiční akce dovolit.

V přiloženém souboru (pdf, 274 kB) je plné znění oznámení, jak bylo 18/4/11 publikováno na oficiálním webu obce.

Obec vysadí za tři pokácené devět nových stromů

pozemky, na nichž rostou stromy k pokáceníObec Všestudy chce do konce března 2011 pokácet tři stromy na cestě z obce k Červenému Mlýnu (viz schematické označení dotyčných pozemků na náhledu katastrální mapy – po kliknutí). Jde o silně poškozené stromy a stromy rostoucí v polní cestě v trase plánované splaškové kanalizace obce Všestudy. V případě samovolného pádu by stromy mohly ohrozit lidi na obecní komunikaci.

Namísto pokácených stromů obec vysadí devět nových. Obec tak stále pracuje na dalším rozšíření upravených ploch zeleně ve svém katastru. Kromě výsadby přitom zajišťuje i péči o nové stromky, ale i úpravu starší výsadby.

Následuje oznámení, jak bylo 2/2/11 publikováno na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Usnesení a zápis 7/2010

Obec Všestudy na svém druhém zasedání zastupitelů v pondělí 22/11/10 schválila smlouvu s projektantem kanalizace a mandátní smlouvu s firmou KTP, která se pro obec pokusí získat dotaci na vybudování kanalizace.

Zastupitelé také schválili obsazení výborů a komisí, které tak budou pracovat v následujícím složení:
kontrolní výbor: Radomír Pedlik (předseda), Ivo Lorenc a Monika Petřinová
finanční výbor: Věra Váňová (předsedkyně), Gabriela Houšková a Lucie Horáková
stavební a sportovní komise: Karel Šimek (předseda), Radek Pech a Iva Trpková
kulturní a sociální komise: Hana Pavlinská (předsedkyně), Jana Houšková a Věra Váňová
komise veřejného pořádku a veřejné zeleně: Jaroslav Horák (předseda), Vladimíra Holásková, Jiří Tůma

Následuje usnesení a zápis, jak byly 27/12/10 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Obec představí návrh územního plánu

ilustrace: návrh ÚP - Všestudy (zmenšená část)V pátek 23/7/10 se v 9:00 uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu Všestudy veřejné společné projednání návrhu územního plánu obce.

AKTUALIZACE 1/7/10 v 15:45: Veřejné projednání proběhne v rámci Řízení o územním plánu, o kterém bude obec informovat.

Ten vznikl na základě návrhu zadání územního plánu představeného v prosinci 2009 a schváleného na zasedání 22/3/10. Občané si materiál mohou prohlédnout na webu obce, v kanceláři úřadu či u pořizovatelky v termínu od 7/7/10 do 23/8/10. Kterýkoliv občan může do 30 dnů od veřejného jednání podat své připomínky ke konceptu řešení.

Materiál obsahuje následující návrhy pro rozvoj obce:

  • rozšíření plochy bydlení pro cca 50-80 rodinných domků, celkový počet obyvatel by měl vzrůst na přibližně 450 (k 1/1/10 to bylo 310)
  • posílení vybavenosti nadmístního významu – konkrétně pak rozšíření areálu lihovaru pro stavbu předváděcí linky a v jižní části plocha pro chov koní
  • výstavba kanalizace
  • rozšíření ploch zeleně (podél D8, v místě lomu, u hřiště…)

Nepředpokládá se další rozšíření občanské vybavenosti, ani výstavba nových výrobních zařízení.

Celý příspěvek

Stavební úřad dal kanalizaci zelenou

ilustrace: středověká kanalizace (zde Kutná Hora)Jeden z formálních kroků umožňujících realizaci kanalizace ve Všestudech je naplněn. Stavební úřad ve Veltrusech zveřejnil 3/3/10 rozhodnutí o umístění stavby tlakové kanalizace v obci Všestudy (o zahájení řízení jsme informovali). V rámci řízení nebyly uplatněné žádné návrhy, ani námitky.

Pokud se tedy obci podaří získat dotaci (viz informace z veřejného zasedání), může budování kanalizace začít. V rámci projektu se počítá s více než čtyřmi kilometry kanalizačního potrubí, centrální čerpací stanicí s celkovým objemem 44 m3 včetně elektrické přípojky, výtlakovým potrubím o délce 2,6 km a celkem 128 čerpacími jímkami u jednotlivých nemovitostí.

Zde najdete kompletní znění Územního rozhodnutí o umístění kanalizace (pdf, 257 kB).

AKTUALIZACE 9/3/10 v 11:15: Schválení návrhu zadání ÚP Všestud bude na programu veřejného zasedání 22/3/10

Usnesení 1/2010 a zápis 1/2010

zastupitelé obce Všestudy na zasedáníVšestudští zastupitelé seznámili na lednovém zasedání občany s návrhem rozpočtu na rok 2010. Odsouhlasili vyvěšení tibetské vlajky dne 10/3/10 – v den 51. výročí povstání v této zemi.

V rámci diskuze pak zastupitelé řekli, že zatím zvažují, jakou veřejně přístupnou vývěsní tabuli a kam v obci ji umístit. Původní tabule byla z návsi odstraněna po vybudování nových chodníků.

Zasedání se v pondělí 25/1/10 (dle plánu) vedle šesti zastupitelů zúčastnilo šest obyvatel obce.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 10/2/10 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Obec potřebuje pro kanalizaci dohody s majiteli domů

plastové odpadní potrubíVe Všestudech se připravuje projekt kanalizace, o kterém zastupitelé zevrubně informovali na zasedání 31/8/09. K přípravě projektu sloužícího mimo jiné i k žádosti o dotace na realizaci kanalizace potřebují podepsané dohody s vlastníky nemovitostí v obci.

Ti se mají dostavit k podpisu v neděli 29/11/09 do hostince U Přemysla, a to ve 14:00 hod. majitelé nemovitostí s č. p . 1-34, od 16:00 majitelé č. p. 35-70 a od 18:00 pak majitelé č. p. 71-106. Je třeba, aby za danou nemovitost dohodu podepsali všichni majitelé (případně zástupce s ověřenou plnou mocí). Jedině tak je možné danou nemovitost do projektu zahrnout. Náhradní termín je pak v pondělí 30/11/09 a ve středu 2/12/09 mezi 17 a 20. hod. Majitelé domů ve Všestudech už dostali leták s touto informací do schránky.

Všichni, kdo se do projektu včas zapojí, ušetří na vybudování přípojky, která je přijde pouze na pětitisícový poplatek a několikatisícové dodatečné náklady. Obec zaplatí větší část celé investice v částce téměř 60 tisíc na přípojku. Kdo se bude chtít připojit později, bude muset uhradit kompletní náklady související s přípojkou – viz informace z konce července.

Následuje podrobnější informace, jak byla 23/11/09 publikována na oficiálním webu.

Celý příspěvek

Usnesení 6/2009 a zápis 6/2009

zastupitelé a hosté na zasedáníMimořádné množství obyvatel Všestud si nenechalo ujít šesté letošní zasedání zastupitelstva, které se konalo 31/8/09. Vedle sedmi zastupitelů a tří jejich hostů dorazilo 67 občanů obce, aby zjistili podrobnosti o plánované kanalizaci (základní informace o ní již byly publikovány). Obec hodlá tlakovou kanalizaci s odvodem splaškových vod přes Veltrusy do čističky v Kralupech nad Vltavou realizovat v případě, že se jí podaří získat na výstavbu dotaci. Na následné otázky občanů odpovídal vedle starosty obce také Ivan Fiala, projektant kanalizace a Jaroslav Hubáček, který pro obec zajišťuje dotace. Stanislav Bulva, investiční ředitel společnosti Vodárny Kladno-Mělník (VKM), se omluvil.

Zastupitelé také schválili uzavření mandátní smlouvy na pořízení územního plánu obce Všestudy s Renatou Perglerovou (ta se zasedání zúčastnila jako host). Ta se tak za cenu 60 tisíc korun postará o legislativní správnost celého procesu přípravy a schvalování územního plánu vypracovaného ing. arch. Jarmilou Zahradníkovou, která byla vybrána na minulém zasedání zastupitelstva.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 12/9/09 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek