Páté zasedání bude v pátek 28/12/12

Naposledy v roce 2012 se zastupitelé obce Všestudy  sejdou na veřejném zasedání dne v pátek 28/12/12  od 19:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program zasedání
1. Zahájení
2. Projednání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
3. Projednání rozpočtu na rok 2013
4. Schválení smlouvy o prodeji pozemku č.st. 122 v k.ú. Všestudy u Veltrus
5. Odsouhlasení přijmutí bezúplatného převodu pozemku č.kn. 366/3 (odděleno z č.kn.366/1)
6. Oficiální představení vlajky a znaku obce
7. Diskuse
8. Závěr

Podle oficiálního webu obce, kde byla pozvánka publikována dne 10/12/12.

pozn.: Z minulého zasedání bylo zatím zveřejněno pouze usnesení, zápis nikoliv.

Návrh rozpočtu na rok 2013

ilustrace: penízeStejně jako v roce 2011 i letos se zastupitelé obce Všestudy sejdou na sklonku roku, konkrétně v pátek 28/12/12, aby mj. schválili rozpočet na rok 2012. Pro srovnání jsme k návrhu přidali návrh rozpočtu na rok 2012 a také údaje ze závěrečného účtu za rok 2011.

Tentokrát plánuje obec rozpočet jako vyrovnaný.

Dále následuje tabulka se srovnáním rozpočtů a poté i tabulka v podobě, jak ji obec 10/12/12 publikovala na svém oficiálním webu.
Celý příspěvek

Návrh rozpočtu obce na rok 2012

ilustrace: penízeZastupitelé budou na sklonku roku (na zasedání ve středu 28/12/12) mj. schvalovat také rozpočet na rok 2012. Pro srovnání jsme k návrhu přidali ještě návrh rozpočtu na rok 2011 a také údaje ze závěrečného účtu za rok 2010.

Jako obvykle je plánován deficit ve výši přesahující dva miliony korun, který by ovšem měly vyrovnat či snížit případné dotace na investiční akce (zejména chodníky a kanalizace). Návrh přitom počítá s celkovým navýšením příjmu obce oproti roku 2011 o více než 400 tisíc korun.

Dále následuje tabulka se srovnáním rozpočtů a poté i tabulka v podobě, jak ji obec 12/12/11 publikovala na svém oficiálním webu.
Celý příspěvek

Usnesení a zápis 8/2010

Jedním z hlavních bodů bylo vedle odsouhlasení návrhu rozpočtu obce zejména vydání územního plánu. Zastupitelé museli  ohledně nového územního plánu vypořádat sedm připomínek a tři námitky. Až na jednu námitku, které částečně vyhověli, a jednu, která byla bezpředmětná, všechny ostatní zamítli. Kromě jedné podaly všechny připomínky i námitky stejní majitelé. Podrobnosti viz zápis.

Zasedání 27/12/11 se zúčastnilo všech sedm zastupitelů.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 6/1/11 publikovány na oficiálním webu obce.

Celý příspěvek

Třetí zasedání proběhne 27/12/10

Těsně po vánočních svátcích – hned v pondělí 27/12/10 – proběhne třetí zasedání nového zastupitelstva obce Všestudy. Na programu jsou dva mimořádně důležité body: jednak schválení rozpočtu na rok 2011, a jednak vydání územního plánu obce. Ten je od 18/11/10 na obecním úřadě veřejně k nahlédnutí a týden před zasedáním (20/12/10) proběhne jeho veřejné projednání.

Následuje oznámení, jak bylo 8/12/10 před půlnocí publikováno na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Návrh rozpočtu na rok 2011

ilustrace: penízeObec zveřejnila návrh rozpočtu na rok 2011 a rozpočtový výhled na další dva roky. Všestudy počítají s nižšími příjmy než v předchozích letech (viz článek s návrhem rozpočtu na rok 2010, kde jsou i výsledky hospodaření za rok 2008 a 2009; a závěrečný účet za rok 2009).

Rozpočet je jedním z hlavních bodů programu zasedání zastupitelů v pondělí 27/12/10. Návrh je letos opět koncipován jako schodkový, přičemž lze předpokládat, že investice bude obec realizovat pouze tehdy, pokud na ně získá dotace, čímž by se schodek podstatně snížil (v minulosti to tak dělala).

Dále v textu uvidíte návrh rozpočtu na rok 2011, jak byl 8/12/10 publikován oficiálním webu obce, doplněný o výsledek hospodaření.
Celý příspěvek

Návrh rozpočtu na rok 2010 je připraven

ilustrace: penízeNa oficiálním webu obce se objevil návrh rozpočtu obce na rok 2010, takže lze předpokládat, že bude jedním z bodů programu zasedání v pondělí 25/1/10. Oproti návrhu rozpočtu na rok 2009 počítají zastupitelé letos s mírným navýšením příjmů obce (+ 134 tisíc korun) a snížením výdajů o téměř dva miliony.

I letos je rozpočet plánován jako schodkový (-475 tisíc korun). Lze předpokládat, že tomu je stejně jako v minulosti proto, že obec ve svých výdajích počítá s investicemi podmíněnými ziskem dotací, díky čemuž by nakonec obec neměla sahat do svých rezerv.

Dále v textu najdete návrh rozpočtu na rok 2010, jak byl v tomto týdnu zveřejněn na oficiálním webu obce, doplněný o návrh rozpočtu na rok 2009 (jaké bylo skutečné hospodaření v roce 2009 zatím nevíme) a závěrečný účet za rok 2008, takže si můžete porovnat vývoj hospodaření.
Celý příspěvek