Měsíční odměny pro zastupitele Všestud

Pokud jde o uvolněné zastupitele, ti mají ze zákona na odměnu nárok a jejich odměna se přesně vypočítává podle nařízení vlády. Naproti tomu neuvolnění zastupitelé žádnou odměnu dostávat nemusí. Nařízení vlády definuje pouze horní hranici možné odměny, o její výši pak rozhodují sami zastupitelé. Je to ostatně jeden z bodů ustavujícího zasedání 5/11/14.

Dále v příspěvku najdete výpočet odměn za jednotlivé funkce v obci Všestudy. Celý příspěvek

Usnesení a zápis 1/2011

Na svém prvním zasedání v roce 2011, které se uskutečnilo před více než dvěma měsíci (14/2/11), zastupitelé odsouhlasili snížení svých odměn tak, aby vyhověli aktualizovanému nařízení vlády 375/2010 (viz příspěvek). Zastupitelé si odsouhlasili odměny v maximální možné výši (zastupitelé o 4 Kč pod touto hranicí).

Zastupitelé také odsouhlasili směnu pozemků (viz příspěvek), která umožní pokračovat ve výstavbě chodníků. Na zveřejněnou nabídku pronájmu pozemku reagovala pí Moravcová a zastupitelé souhlasili tím, že jí obec pozemek pronajme.

Pět ze šesti přítomných zastupitelů také souhlasilo s připojením obce k akci Vlajka pro Tibet, která se letos ve Všestudech uskutečnila po šesté. Jeden zastupitel hlasoval proti.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 20/4/11 publikovány na oficiálním webu obce.

Celý příspěvek

Obec hledá účetní na pětinový úvazek

ilustrace: solární kalkulačkaObec Všestudy hledá ekonoma/ekonomku – účetní. Zájemci splňující požadavky – především minimálně pětiletou praxi v oboru účetnictví a praxi ve státní správě, se mohou hlásit do 20/12/10.

Nový pracovník by měl začít pro obec pracovat od začátku roku 2011. Za práci dostane odměnu podle 9. platové třídy, která činí podle praxe od 11 650 Kč (praxe do 6 let) až po 15 680 Kč (praxe přesahující 32 let) za plný úvazek, v případě částečného úvazku bude tedy odměna patřičně ponížená.

Následuje kompletní text veřejné výzvy, jak se dne 2/12/10 objevila na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek