Sběr velkoobjemového odpadu

kontejner na velkoobjemový odpadV pátek 18/11/11 bude na parkoviště před budovou obecního úřadu Všestudy přistaven kontejner na velkoobjemový odpad, který bude odvezen v pondělí 21/11/11.

Sběr se týká objemných domovních odpadů, odpadů ze zahrad apod., nikoliv nebezpečných odpadů (jejich svoz proběhl 23/10/11). Do kontejneru proto nepatří: pneumatiky, elektronika, barvy, léky, plasty, oleje, asfalt, PVC, akumulátory, ani jiný nebezpečný odpad.

Podle oficiálního webu obce, kde byla informace publikována 16/11/11.

Sběr nebezpečného odpadu

lebka se zkříženými hnátyV neděli 23/10/11 dopoledne mezi 10:00 a 10:20 hod. proběhne před budovou obecního úřadu Všestudy mobilní svoz nebezpečného odpadu, který zajišťuje společnost .A.S.A.. Odpady je třeba přivézt na určené místo až v určený čas, nikoliv je tam ukládat předem. Služba je pro fyzické osoby – občany obce zdarma.

Je možné odevzdat následující druhy odpadu:
* vyjeté oleje a použité olejové filtry, vč. obalů
* použité fritovací oleje
* barvy a laky vč. obalů, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod.
* kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemie
* nádobky od sprejů
* neupotřebená léčiva
* fotochemikálie
* elektrozařízení (televize, monitory, ledničky, mrazničky a drobné elektro)
* pneumatiky (osobní do velikosti Avia a bez disků)

Tento sběr se netýká objemných domovních odpadů, odpadů ze zahrad apod.

Informace byla 13/10/11 publikována na oficiálním webu obce.

Sběr nebezpečného odpadu

lebka se zkříženými hnátyV sobotu 28/5/11 dopoledne mezi 10:00 a 10:20 hod. proběhne před budovou obecního úřadu Všestudy mobilní svoz nebezpečného odpadu, který zajišťuje společnost .A.S.A.. Odpady je třeba přivézt na určené místo až v určený čas, nikoliv je tam ukládat předem.

Je možné odevzdat následující druhy odpadu:
* vyjeté oleje a použité olejové filtry, vč. obalů
* použité fritovací oleje
* barvy a laky vč. obalů, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod.
* kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemie
* nádobky od sprejů
* neupotřebená léčiva
* fotochemikálie
* elektrozařízení (televize, monitory, ledničky, mrazničky a drobné elektro)
* NOVĚ: pneumatiky (zuté osobní do velikosti Avia)

Tento sběr se netýká objemných domovních odpadů, odpadů ze zahrad apod., který se uskutečnil 15-17/4/11.

Informace byla 4/4/11 publikována na oficiálním webu obce.

Sběr velkoobjemového odpadu

kontejner na velkoobjemový odpadV pátek 15/4/11 bude na parkoviště před budovou obecního úřadu Všestudy přistaven kontejner na velkoobjemový odpad, který bude odvezen v neděli 17/4/11.

Sběr se týká objemných domovních odpadů, odpadů ze zahrad apod., nikoliv nebezpečných odpadů (jejich svoz je naplánován na 28/5/11). Do kontejneru proto nepatří: pneumatiky, elektronika, barvy, léky, plasty, oleje, asfalt, PVC, akumulátory, ani jiný nebezpečný odpad.

Přehled všech akcí na rok 2011 najdete ve wiki (přímý odkaz je v levém menu pod nápisem další události).

Podle oficiálního webu obce, kde byla informace publikována 30/4/11.

Místní poplatky se platí do konce února

nálepka na popelnici svědčící o zaplacení poplatkuNejpozději 28/2/11 je třeba zaplatit místní poplatky v obci Všestudy na rok 2011. Vyplývá to z vyhlášky o místních poplatcích schválené v prosinci 2007. V případě včasného nezaplacení hrozí, že nebudou vyvezeny popelnice.

Vyhláška se neměnila, a poplatky proto zůstávají ve stejné výši jako v předchozích třech letech. Tzv. poplatek za popelnice tak i nadále činí 500 Kč pro každou fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci Všestudy. Stejnou částku zaplatí také fyzická osoba, která v katastru obce vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, kde není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu. Roční poplatek ze psů činí za prvního psa činí 90 Kč, za každého dalšího psa téhož držitele pak 120 Kč.

Sběr velkoobjemového odpadu už tento víkend

kontejner na velkoobjemový odpadV pátek 19/11/10 bude během dne u budovy obecního úřadu ve Všestudech přistaven kontejner na velkoobjemový odpad, který bude odvezen v pondělí 22/11/10.

AKTUALIZACE 18/11/11 v 9:00: menší kontejner bude také v Dušníkách nad Vltavou na návsi (naproti bývalé knihovně)

Sběr se týká objemných domovních odpadů, odpadů ze zahrad apod., nikoliv nebezpečných odpadů (jejich svoz proběhl 6/11/10). Do kontejneru proto nepatří: pneumatiky, elektronika, barvy, léky, plasty, oleje, asfalt, PVC, akumulátory, ani jiný nebezpečný odpad.

Přehled všech akcí na rok 2010 najdete ve wiki (přímý odkaz je v levém menu pod nápisem další události).

Podle oficiálního webu obce, kde byla informace publikována 15/11/10.

Sběr velkoobjemového odpadu

kontejner na velkoobjemový odpadV pátek 30/4/10 bude během dne u budovy obecního úřadu ve Všestudech přistaven kontejner na velkoobjemový odpad, který bude odvezen v pondělí 3/5/10.

Sběr se týká objemných domovních odpadů, odpadů ze zahrad apod., nikoliv nebezpečných odpadů (jejich svoz proběhl 27/3/10). Do kontejneru proto nepatří: pneumatiky, elektronika, barvy, léky, plasty, oleje, asfalt, PVC, akumulátory, ani jiný nebezpečný odpad.

Přehled všech akcí na rok 2010 najdete ve wiki (přímý odkaz je v levém menu pod nápisem další události).

Podle oficiálního webu obce, kde byla informace publikována 26/4/10.

Sběr nebezpečného odpadu

lebka se zkříženými hnátyV sobotu 27/3/10 ráno mezi 8:00 a 8:45 hod. proběhne před budovou obecního úřadu Všestudy mobilní svoz nebezpečného odpadu, který zajišťuje společnost České sběrné suroviny. Odpady je třeba přivézt na určené místo až v určený čas, nikoliv je tam ukládat předem.

Je možné odevzdat následující druhy odpadu:
* znečištěné kovové nebo plastové nádoby
* rozpouštědla, kyseliny, louhy, fotochemikálie
* pesticidy, zářivky a výbojky (nerozbité)
* oleje a tuky, barvy, lepidla, pryskyřice
* detergenty-odmašťovací prostředky
* zbytky léčiv, galvanické a suché články
* vyřazené chladicí agregáty
* televizory a jiná vyřazená elektrozařízení
* pneumatiky, olověné baterie

Tento sběr se netýká objemných domovních odpadů, odpadů ze zahrad apod.

Informace byla publikována na oficiálním webu obce.

Místní poplatky je třeba zaplatit do konce února

nálepka na popelnici svědčící o zaplacení poplatkuJako každý rok je třeba zaplatit místní poplatky do konce února, letos tedy do 1/3/10. Vyplývá to z vyhlášky o místních poplatcích schválené v prosinci 2007.

Vyhláška se neměnila a poplatky proto zůstávají ve stejné výši jako v předchozích dvou letech. Tzv. poplatek za popelnice tak činí 500 Kč pro každou fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci Všestudy. Stejnou částku zaplatí také fyzická osoba, která v katastru obce vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, kde není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu. Roční poplatek ze psů činí za prvního psa činí 90 Kč, za každého dalšího psa téhož držitele pak 120 Kč.