Sběr velkoobjemového odpadu

kontejner na velkoobjemový odpadV pátek 31/10/08 bude v průběhu dne přistaven ve Všestudech u budovy obecního úřadu kontejner na velkoobjemový odpad, který bude odvezen v pondělí 3/11/2008.

Sběr se týká objemných domovních odpadů, odpadů ze zahrad apod., nikoliv nebezpečných odpadů, jejichž mobilní svoz byl naplánován o týden dříve: 25/10/08. Do kontejneru proto nepatří: pneumatiky, elektronika, barvy, léky, plasty, oleje, asfalt, PVC, akumulátory, ani jiný nebezpečný odpad.

Vycházíme z informací zveřejněných na oficiálním webu obce.

Sběr nebezpečného odpadu

lebka se zkříženými hnátyV sobotu 25/10/08 ráno v 8:00 až 8:30 hod. proběhne před budovou obecního úřadu Všestudy mobilní svoz nebezpečného odpadu. Obecní úřad žádá občany, aby odpady na určené místo neukládali předem, ale přivezli je až v určený čas.

Je možné odevzdat následující druhy odpadu:
* znečištěné kovové nebo plastové nádoby
* rozpouštědla, kyseliny, louhy, fotochemikálie
* pesticidy, zářivky a výbojky (nerozbité)
* oleje a tuky, barvy, lepidla, pryskyřice
* detergenty-odmašťovací prostředky
* zbytky léčiv, galvanické a suché články
* vyřazené chladicí agregáty
* televizory a jiná vyřazená elektrozařízení
* pneumatiky, olověné baterie

Tento sběr se netýká objemných domovních odpadů, odpadů ze zahrad apod. – ten proběhne následující pátek.

Sběr a vývoz separovaného odpadu

třiďte odpadFirma České sběrné suroviny, která zajišťuje vývoz separovaného odpadu v obci Všestudy a Dušníky nad Vltavou, upravila termíny svozu separovaných odpadů v našich obcích. Nové termíny nám telefonicky sdělili, když jsme upozornili na opomenutý vývoz plastů v Dušníkách nad Vltavou. To bylo rychle napraveno a firma přislíbila zavést opatření, aby byly termíny napříště dodržovány. Pokud nejsou, neváhejte zavolat do provozovny firmy v Kralupech nad Vltavou (tel: 315 734 128), případně poslat e-mail na info@sber-suroviny.cz.

Dále v článku najdete aktuálně platné termíny pro vývoz separovaného odpadu.

Celý příspěvek