Nezapomeňte včas zaplatit místní poplatky

nálepka na popelnici svědčící o zaplacení poplatkuDo 1/3/09 je třeba uhradit místní poplatky, tedy zejména poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů. Vyplývá to z loni schválené vyhlášky o místních poplatcích.

Poplatky se letos nezměnily a platí ve stejné výši jako loni. Tzv. poplatek za popelnice tak činí 500 Kč pro každou fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci Všestudy. Stejnou částku zaplatí také fyzická osoba, která v katastru obce vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, kde není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu. Roční poplatek ze psů činí za prvního psa činí 90 Kč, za každého dalšího psa téhož držitele pak 120 Kč.

Celý příspěvek