Všestudy se podle nového územního plánu rozšíří

ÚP VšestudyDalších 50 až 80 rodinných domů by mělo přibýt ve Všestudech a také Dušníkách nad Vltavou – to je jeden z hlavních předpokladů zadání územního plánu Všestud. Kromě vybudování tlakové kanalizace a snah o omezení hluku z dálnice počítá návrh také s rozšířením areálu lihovaru (bývalá sušárna u dálnice).

ÚP Dušníky nad VltavouHlavním cílem návrhu je stabilizace a posílení funkce bydlení s ohledem na posílení kvality životního prostředí. Obec počítá s postupným nárůstem počtu obyvatel na cca 400 stálých obyvatel, tedy zhruba o 90 více oproti současnému stavu. Zastavitelné území se proto má rozšířit o cca 8,864 ha.

Kompletní návrh územního plánu Všestud je v termínu od 14/1209 do 14/1/10 (včetně) k nahlédnutí na obecním úřadě. V tomto období mohou také lidé i organizace podávat pořizovateli své připomínky.

Následují další podrobnosti a oficiální oznámení návrhu zadání územního plánu, jak bylo 8/12/09 publikováno na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek

Jak bude pokračovat výstavba chodníků?

studie chodníků v obci VšestudyZačátkem listopadu 2009 byly ve Všestudech předány nově dokončené chodníky ve Veltruské ulici, aby tak doplnily chodníky a úpravy ulic realizované v předchozích letech – viz. shrnutí aktivit za rok 2005, 2006, 2007, 2008. Obec tak realizuje své záměry publikované v rámci strategického plánu rozvoje obce z března 2008 a ze sumáře plánovaných akcí na roky 2006-10 z prosince 2006.

Obec chce ve výstavbě pokračovat, a proto má připravenu studii dalších etap (zde si můžete stáhnout pdf verzi studie – 3,38 MB), kterou zveřejnila 17/11/09 na svém webu:
G – Dušnická ulice
H – Ke Kostelíku
I – Vltavská ulice
J – U Zvoničky

Na tyto etapy se obec bude snažit získat dotace a v případě úspěchu by je ráda realizovala co nejdříve, ideálně ještě v roce 2010. Bližší informace nejen o plánovaných chodnících bude možné získat na zasedání zastupitelstva v pondělí 23/11/09.

Závěrečný účet obce za rok 2008

ilustrace: penízeObec publikovala závěrečný účet za rok 2008, který schválila na zasedání zastupitelů 22/6/09. Díky dotacím v celkové výši 684 tisíc korun vzrostly příjmy obce oproti plánu na téměř 4,2 milionu korun. Výdaje byly naopak proti plánu o 172 tisíc korun nižší a činily něco přes 5,6 milionu korun. Bez dotací by příjmy obce činily necelé 3,5 milionu, takže by oproti plánu klesly o téměř 270 tisíc korun. Obec tak vloni na investice využila téměř 1,5 milonu korun ze svých úspor z minulých let.

Ve většině položek byly výdaje nižší proti plánu, nejvíce ve ve výdajích na komunální služby a územní rozvoj (-579 tisíc). Naopak nejvíce vzrostla položka Místní správa, která byla nakonec téměř dvojnásobná, když narostla o 625 tisíc korun, a to zejména kvůli rekonstrukci kanceláří obecního úřadu. O 224 tisíc korun vzrostly výdaje také v položce Zájmová činnost a rekreace, kde celkem obec vydala 524 tisíc korun.

Na rok 2009 přitom obec už počítá s nižšími příjmy: 3 154 tisíc. To odpovídá vývoji ekonomické situace v České republice zasažené stejně jako celý svět ekonomickou krizí.

Dále následuje tabulka, jak byla publikována na www.obec-vsestudy.cz.
Celý příspěvek