Usnesení 9/2009 a zápis 9/2009

zasedání zastupitelstva v obci VšestudyNa posledním letošním zasedání seznámili zastupitelé občany s nejdůležitějšími aktivitami, které obec během roku 2009 realizovala. Tento sumář se stal tradicí, neboť jej obec publikuje pravidelně od roku 2005 – odkazy na jednotlivé přehledy jsou v úvodu článku o výstavbě chodníků.

Zastupitelé také odsouhlasili podání žádosti o dotaci na výstavbu chodníků, konkrétně etap I (ulice Vltavská) a J (U Zvoničky) – opět viz předchozí článek.

V rámci diskuze se občané také dozvěděli, že firma KMPS Financial Group, která vlastní bývalou sušárnu u dálnice, požádala obec o souhlas s vybudováním fotovoltaické elektrárny na přilehlých pozemcích. Protože se ale s představiteli obce neshodla na podmínkách povolení, svolení nezískala.

Zasedání se v pondělí 23/11/09 (dle plánu) vedle šesti zastupitelů zúčastnilo pět obyvatel obce.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 8/12/09 publikovány na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek