Poslední zasedání roku bude ve středu 28/12/11

Poslední letošní zasedání zastupitelstva obce Všestudy se uskuteční mimořádně ve středu 28/12/11 (obvykle probíhají zasedání v pondělí) od 19:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program:
1. Zahájení
2. Rozpočet na rok 2012
3. Záměr převést za úplatu nemovitý majetek obce (část pozemku 381/1 v k.ú.Všestudy u Veltrus)
4. Diskuse
5. Závěr

Dále v textu následuje plné znění záměru obce převést za úplatu nemovitý majetek obce.

Podle oficiálního webu obce, kde byla pozvánka i záměr publikovány dne 12/12/11.
Celý příspěvek