Třetí zasedání bude 23/6/14

Opět v pondělí proběhne třetí letošní zasedání zastupitelů obce Všestudy. Začíná 23/6/14 v 19.00 a koná se na obecním úřadě.

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Schválení „Závěrečného účtu“ a účetní uzávěrky za rok 2013
3. Stanovení počtu členů zastupitelstva na volební období 2014-2018
4. Stanovení pravidel pro nové občany s trvalým pobytem v obci, týkajících se připojení ke kanalizaci.
5. Schválení rozpočtového výhledu na 2015 – 2017
7. Diskuse
8. Závěr

Podle oficiálního webu obce, kde byla pozvánka publikována 28/5/14.

Návrh rozpočtu na rok 2011

ilustrace: penízeObec zveřejnila návrh rozpočtu na rok 2011 a rozpočtový výhled na další dva roky. Všestudy počítají s nižšími příjmy než v předchozích letech (viz článek s návrhem rozpočtu na rok 2010, kde jsou i výsledky hospodaření za rok 2008 a 2009; a závěrečný účet za rok 2009).

Rozpočet je jedním z hlavních bodů programu zasedání zastupitelů v pondělí 27/12/10. Návrh je letos opět koncipován jako schodkový, přičemž lze předpokládat, že investice bude obec realizovat pouze tehdy, pokud na ně získá dotace, čímž by se schodek podstatně snížil (v minulosti to tak dělala).

Dále v textu uvidíte návrh rozpočtu na rok 2011, jak byl 8/12/10 publikován oficiálním webu obce, doplněný o výsledek hospodaření.
Celý příspěvek