Veřejné zasedání bude v pondělí 26/2/18

V pondělí 26/2/18 proběhne od 19.00 v zasedací místnosti obecního úřadu první veřejné zasedání zastupitelů obce Všestudy.

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Rozpočtové opatření č. 5
3. Projednání pracovní činnosti zastupitele obce (DOPP) – úklid prostor úřadu
4. Záměr pronájmu pozemků v majetku obce
5. Záměr směny pozemků
6. Vyhláška o odpadech (doplnění)
7. Příkazní smlouva – administrace projektu „Všestudy – tlaková kanalizace“
8. Závěr

Zasedání bude v pondělí 29/8/16 v klubovně SK Viktoria Všestudy

Opět v klubovně SK Viktoria Všestudy u fotbalového hřiště se kvůli rekonstrukci budovy obecního úřadu sejdou zastupitelé na veřejném zasedání. Bude se konat v pondělí 29/8/19 od 19.00.

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Schválení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s.
3. Odsouhlasení záměru uspořádání výběrového řízení na zhotovitele nábytku pro MŠ Všestudy
4. Záměr obce směnit pozemky
5. Závěr

Usnesení a zápis 1/2011

Na svém prvním zasedání v roce 2011, které se uskutečnilo před více než dvěma měsíci (14/2/11), zastupitelé odsouhlasili snížení svých odměn tak, aby vyhověli aktualizovanému nařízení vlády 375/2010 (viz příspěvek). Zastupitelé si odsouhlasili odměny v maximální možné výši (zastupitelé o 4 Kč pod touto hranicí).

Zastupitelé také odsouhlasili směnu pozemků (viz příspěvek), která umožní pokračovat ve výstavbě chodníků. Na zveřejněnou nabídku pronájmu pozemku reagovala pí Moravcová a zastupitelé souhlasili tím, že jí obec pozemek pronajme.

Pět ze šesti přítomných zastupitelů také souhlasilo s připojením obce k akci Vlajka pro Tibet, která se letos ve Všestudech uskutečnila po šesté. Jeden zastupitel hlasoval proti.

Následuje usnesení a zápis, jak byly 20/4/11 publikovány na oficiálním webu obce.

Celý příspěvek

Zasedání zastupitelů se uskuteční 14/2/11

První letošní zasedání zastupitelů obce Všestudy se uskuteční v pondělí 14/2/11 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Schválení snížení odměn zastupitelů
3. Projednání směnné smlouvy na pozemky
4. Zpráva o provedené inventarizaci
5. Diskuse
6. Závěr

Podle oficiálního webu obce, kde byla pozvánka publikována dne 31/1/11.

Obec hodlá směnit pozemky

pozemek 171/34, který obec směnou získáV rámci pokračování výstavby chodníků v obci musí obec získat pozemky, na nichž jsou chodníky realizovány, do svého vlastnictví. To je jednou z podmínek dotací. Z toho důvodu obec zveřejnila záměr směny pozemků. Za část ulice Ke Kostelíku ve vlastnictví Jaromíra Pavliše (celkem 633 m2) dá dva menší pozemky (se shodnou celkovou výměrou).

Dále v příspěvku najdete mimo jiné i zvýrazněné pozemky, o které se jedná (obrázky nejsou v měřítku). Pozemky můžete najít v online katastru nemovitostí.

Následuje oznámení, jak bylo 27/1/11 publikováno na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek