Usnesení a zápis 2/2015

150408-Vsestudy-zasedaniDruhé zasedání zastupitelstva obce Všestudy ve středu 8/4/15 se věnovalo zejména kanalizaci, resp. schválení návrhu smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod. Ta mimo jiné stanovila také poplatky za kanalizaci, tzv. stočné. Zastupitelé rozhodli, že obyvatelé obce budou platit paušální sazbu za každého obyvatele domácnosti ve výši 1295 Kč/ rok na osobu (podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. se počítá s 35 m3 na osobu a rok). Stočné tak vychází na 37 Kč/m3, což je jedna z nejnižších sazeb v ČR. Právnické subjekty v obci napojené na kanalizaci, jako je OU, DD, sportovci, hospoda, které prokazatelně nemají jiný zdroj než vodu z veřejného vodovodu, budou platit cenu za kubík podle údajů z vodoměrů. Platit se bude vždy ve dvou splátkách v dubnu a říjnu každého roku, první platba na rok 2015 je splatná ke konci června 2015.

Starosta obce Jiří Hánl také informoval o nutnosti zajistit likvidaci bioodpadu. Svozová služba tak nesmí vyvézt popelnici, pokud je v ní bioodpad. Protože však většina obyvatel má vlastní kompost, není potřeba tak velká. Obec domluvila možnosti odvézt bioodpad na kompostárnu firmy Ageko za dálnicí, kam se však nesmí dávat zbytky jídla.

Kromě toho zastupitelé schválili žádost obce o dotaci na vybudování mateřské školky v budově úřadu. V rámci diskuze pak starosta informoval o postupné instalaci označení ulic v obci. Názvy jsou nicméně neoficiální, protože jinak by si obyvatelé museli měnit své doklady.

Dále v příspěvku najdete plné znění usnesení i kompletní zápis ze zasedání. Celý příspěvek

Smlouvu o kanalizaci je třeba uzavřít do konce června

plastové odpadní potrubíStarosta obce Všestudy Jiří Hánl upozorňuje, že občané, kteří jsou připojeni k nově vybudované obecní kanalizaci, by měli uzavřít „Smlouvu o odvádění a čištění odpadních vod a užívání čerpací jímky kanalizace“ nejpozději do 30. června 2015. Spolu s tím by také měli uhradit poplatek za stočné, resp. jeho polovinu (poplatek je možné platit ve dvou splátkách). Roční poplatek přitom činí 1295 Kč na jednoho uživatele (viz podrobnější informace).

V případě nedodržení termínu pro sepsání Smlouvy vzniká občanům povinnost dokazovat kontrolním orgánům způsob likvidace odpadních vod dle povinností vyplývajících z veřejných vyhlášek.

Podle informace z oficiálního webu obce.

Za odvod odpadních vod zaplatí všestudští 1295 Kč za osobu a rok

plastové odpadní potrubíKanalizace už je dokončená a od 22/4/15 se postupně připojují první domy. Na veřejném zasedání 8/4/15 představil starosta obce Jiří Hánl hlavní body navržené smlouvy o odvádění odpadních vod. Zastupitelé se domluvili, že nejjednodušší bude platba podle počtu obyvatel v domě, kteří se přihlásí na základě čestného prohlášení.

Za každou osobu zaplatí ročně poplatek ve výši 1295 Kč. Ten vychází z ceny 37 Kč/m3 odpadních vod a normované spotřeby 35 m3 na osobu. Do kanalizace je pod sankcí zakázáno vypouštět dešťové vody i třeba vodu z bazénů a samozřejmě nebezpečné látky, které nejsou určené pro běžné použití v domácnosti. Podnikatelské a jiné subjekty budou tzv. stočné platit podle množství vodného. Platit se bude dvakrát ročně, vždy v dubnu (v roce 2015 v květnu) a v říjnu.

Dále v textu najdete kompletní návrh smlouvy a další dokumenty související s tlakovou kanalizací.

Informace už byly zveřejněné na oficiálním webu obce.
Celý příspěvek